Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa

Mariola Chomczyńska-Rubacha

Abstrakt


Gender equality in education isn’t only a theoretical construct, it is also the positive daily experience of girls and boys. This article analizes areas of inequality in education and shows examples of good practice which works to eliminate negative gender experiences. Firstly, four theoretical approaches to gender equality are presented from the historical perspective. Then, the article describes and makes a critical analysis of the Polish experience with specific reference to the rules of The Amsterdam Treaty, from the moment of Poland’s EU accession. These two contexts (the theoretical and the practical) will provide the basis for looking for a good solution to the problem of gender inequality.


Słowa kluczowe


gender equality; inequality; educational practice and theory

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aikman S., Unterhalter E., Practising Gender Equality in Education, Oxfam GB 2007.

Brak misji na wizji i wizji w edukacji. Media publiczne i polityka edukacyjna na rzecz równości płci. Raport, Warszawa 2009.

Chomczyńska-Rubacha M., Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, Kraków 2011.

Chomczyńska-Rubacha M., Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji, „Kultura i Edukacja†2011, nr 1.

Dzieżgowska A., Rutkowska E., Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny, Warszawa 2008.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław 2007.

Leach F. Practicing Gender Analisis in Education, Oxfam GB 2003.

Majewska E., Rutkowska E., Równa szkoła. Podręcznik dla nauczycieli i nauczycielek, Gliwice 2007.

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, GWP, Gdańsk 2005.

Środa M., Rutkowska E., Edukacja [w:] Polityka równości płci. Polska 2007, Raport UNDP.

Unterhalter E., Fragmented Framework? Researching Women, Gender, Education, and Development [w:] Beyond Access: Transforming Policy and Practice for Gender Equality In Education, S. Aikman, E. Unterhalter (red.), Oxfam GB 2005.

Wołosik A., Edukacja do równości, czy trening uległości? Czy polskie podręczniki respektują zasadę równości płci? , Warszawa 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.