Nienormatywna seksualność w perspektywie teorii queer

Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc

Abstrakt


The aim of presented text is to reveal discussion of the basic assumptions of queer theory. The emergence of different approach to normative and non-normative sexualities challenging the “identity politics†provoked, in Polish gender studies, concern as well as the attempts to include queer theory to their emancipatory purposes. Queer is also a methodological perspective which includes the analysis of sexualities in the world life and the textual deconstructive studies revealing the ways in which simplified binary oppositions system limit our understanding, especially related to sexualities, and lead to normative violence.


Słowa kluczowe


sexuality; gender; gender studies in Poland; methodology; queer

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alexander B.K. , Etnografia performatywna. Odgrywanie i pobudzanie kultury [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa 2009.

Basiuk T., Ferens D., Sikora T., Odmiany odmieńca/A Queer Mixture. Gender Studies Perspectives on Minority Sexual Identities, Warszawa 2002.

Basiuk T., Queerowanie po polsku, „Furia Pierwsza†2000, nr 7.

Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Warszawa 2008.

Foucault M., Historia seksualności, Warszawa 1995.

Gandhi L, Krytyka postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne, Poznań 2008.

Graff A., Rykoszetem: rzecz o płci, seksualności i narodzie, Warszawa 2008.

Howarth D., Dyskurs, Warszawa 2008.

Kochanowski J., Poza funkcjÄ™ fallicznÄ…. PÅ‚eć w perspektywie spoÅ‚ecznej teorii queer [w:] Teatr pÅ‚ci. Eseje z socjologii gender, M. BieÅ„kowska-Ptasznik, J. Kochanowski (red.), Åódź 2008.

Kochanowski J., Queer Studies – wprowadzenie [w:] Queer Studies. Podręcznik kursu, J. Kochanowski, M. Abramowicz, R. Biedroń (red.), Warszawa 2010.

Kochanowski J., Uniwersytet i nierównoÅ›ci spoÅ‚eczne: wiedza, wykluczenie, system ekspercki [w:] SpoÅ‚eczeÅ„stwo, wiedza, demokracja, J. Kochanowski (red.), Åódź 2008.

Kosofsky Sedgwick E., Epistemology of the Closet, Los Angeles 1990.

Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

Plummer K., Krytyczny humanizm i teoria queer. Nieuniknione napięcia [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Warszawa 2009.

Płeć to rodzaj przechodzenia bez końca. Wywiad z Judith Butler [w:] J. Mizielińska, Płeć, ciało, seksualność, Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

Said E., Orientalizm, Poznań 2005.

Sartre J.-P., Przedmowa [w:] F. Fanon, Wyklęty lud ziemi, Warszawa 1985.

Shapiro S., Marks to the Rescue! Queer Theory and the Crisis of Prestige, ,,New Formations†2004, No. 53.

Warner M., The Trouble with Normal: Sex, Politics and the Ethics of Queer Life, Chicago 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.