Między systemem skandalizacji a mechanizmem skandalu – prowokacji. Wzajemne zależności sztuki i mediów

Marcela Kościańczuk

Abstrakt


The article is based on semiotic interpretation of such a features as scandal and mechanisms which replace scandals. Two divided areas (the first strictly connected with scandal and the second one connected rather with mechanisms which replaces scandal) constitute important parts of two semiospheres (Juri Lotman’s term): critical art and media system. Due to cultural studies point of view these two areas may be also conjugated with two different aims. On the one hand critical art leads to dialogue which is based on interpersonal communication, on the other hand media’s main goal is to set stable however just fatic communication. Conclusions show that artistic scandals which were transformed by media may be understand as medial features (coronation, conquest, competition). What is more, the text shows that media mechanisms are very successful in changing the mode of the communication model (from interpersonal to fatic).


Słowa kluczowe


scandal; scandalize; semiotic interpretation; media feature

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bondanella P., Umberto Eco. Semiotyka literatury, literatura, kultura masowa, Kraków 1997.

Dąbrowski J., Jak to się robi w Rosji, wolność wypowiedzi artystycznej. Jak to się robi w Polsce, zestawienie wypadków cenzorskich po roku 1989, „Arteon” 2011, nr 3.

Dayan D., Katz E., Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo, Warszawa 2008.

Hołda K., Performance a la Gusto Polacco, „Kultura enter” 2010, nr 2, http://kulturaenter.pl/0/07l01.html [dostęp: 16.04.2011].

Kepplinger A.M. , Mechanizmy skandalizacji w mediach, Kraków 2008.

Kowalski S., Tulli M., Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Warszawa 2003.

Łotman J., Kultura i eksplozja, Warszawa 1999.

Reid A., Second Virtuals. New Media and Composition, West Indiana 2007.

Wójtowicz E., Powtórzenie, odtworzenie. Remediacja w praktykach artystycznych kultury cyfrowej, „Opcje” 2010, nr 1.

Żyłko B., Semiotyka kultury. Szkoła kartusko-moskiewska, Gdańsk 2010.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.