„Uczniowie z problemamiâ€, problem z uczniami i idealna lekcja. Narracje nauczycieli o sensie pracy

Piotr Stańczyk

Abstrakt


The article presents results of phenomenography research on teacher’s work experiences. Meanings imparted to labour show vocational ideology of that group. “Students with problems†phenomenon appeared from interviews and – as interviewed teachers describe it – refers to students’ lack of subordination, obedience and discipline. That allows to spot a crucial problem of jouissance stealing committed by “students with problem†but this problem is much more profound. “Students with problem†conceptualization covers real problem of teachers: “problems with studentâ€. Those who are troublemaker for teachers are considered as those who are form lower social classes and are lost not only for educational system but also for social system at all. Interviewed teachers find work with “students with problems†pointless and claims that students and their families are only one to blame. However essence of this conceptualization are teachers’ problems with students which expose “horror of the Real†of capitalist educational system. Jouissance of teaching is stolen by “students with problems, what makes teachers’ work nothing more than disappointment.


Słowa kluczowe


teacher; vocational ideology; critical pedagogy; students with problems

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa, Warszawa 2006.

Bowles S., Gintis H., Schooling in Capitalist America. Educational Reform and the Contradictions of Economic Life, New York 1976.

Dudzikowa M., Mit o szkole jako o miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Kraków 2001.

Foucault M., Filozofia, historia, polityka. Wybór pism, Warszawa–Wrocław 2000.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Warszawa 2009.

Freire P., Pedagogia do Oprimido, Sao Paulo–Rio de Janeiro 1994.

Gadotti M., Educaçao e Ordem Clasissta – Prefácio [w:] P. Freire, Educaçao e Mudança, Sao Paulo 1979.

Giroux H.A., Theory and Resistance in Education, Westport–London 2001.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, t. 1, Warszawa 1999.

Laclau E., Emancypacje, Wrocław 2004.

Laclau E., Rozum populistyczny, Wrocław 2009.

Mannheim K., Ideologia i utopia [w:] Problemy socjologii wiedzy, A. Chmielecki i in. (red.), Warszawa 1985.

Rudnicki P., Åad spoÅ‚eczny i zakÅ‚adnicy modeli edukacyjnych. Refleksje pedagogiczne [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? SpoÅ‚eczne i profesjonalne aspekty roli, P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), WrocÅ‚aw 2008.

Saussure F., Kurs językoznawstwa ogólnego, Warszawa 2002.

Stańczyk P., Młodzież wobec ideologii merytokracji – pozytywna socjalizacja oszukanego pokolenia, „Forum Oświatowe†2009, nr 1.

Stańczyk P., Ocena szkolna i obsceniczność prawa – pomiędzy byciem kimś a byciem nikim. Znaczenia nadawane doświadczeniu szkolnemu przez gimnazjalistów, „Teraźniejszość,. Człowiek. Edukacja†2009, nr 2.

Stańczyk P., Milcząca zgoda, kultura ciszy i polityka głosu, „Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja†2010, nr 3.

Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Kraków 2009.

Śliwerski B., Nauczyciel jako zawód, „Studia Pedagogiczne†2010, t. LXIII.

Žižek S., Przekleństwo fantazji, Wrocław 2001.

Žižek S., W obronie przegranych spraw, Warszawa 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.