Wolność i indywidualizm w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori a wychowanie do dialogu

Barbara Surma

Abstrakt


Maria Montessori’s pedagogical system was developed at the turn of the 20th century. It is one of the educational offers implemented in pre-school and early-educational institutions. Maria Montessori believed in an individual approach towards children, the freedom of choice, initiative and free activity, as well as fostering conditions in which children would reveal their inborn predispositions. The concept of a child in her system is close not only to naturalism, but also to pedagogical personalism, as referred to in the dialogue education approach. The article aims to present the potential value of Maria Montessori’s concept of education for contemporary pedagogical practice in Poland in the context of education to dialogue.


Słowa kluczowe


dialogue education; Maria Montessori pedagogical system; pedagogical personalism; naturalism; pre-school education and early-school education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ablewicz K., Antropologiczna podstawa wychowania, czyli sytuacja wychowawcza jako szczególne spotkanie dwóch osób [w:] Peadagogika wiary, A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ (red.), Kraków 2007.

Bagrowicz J., Godność osoby fundamentem wychowania [w:] Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, F. Adamski (red.), Kraków 1999.

Berg H.K. , Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Kielce 2007.

Bruner J.S. , Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978.

Chmaj L., Prądy i kierunki pedagogiki współczesnej, Warszawa 1938.

Chmaj L., Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa 1962.

Cichoń W., Wartości. Człowiek. Wychowanie, Kraków 1996.

Fitouri Ch., Wstęp [w:] Bliskie i dalekie cele wychowania, Raport UNESCO, Warszawa 1987.

Gadacz T., Wolność i więź [w:] Pomiędzy wolnością i przymusem, J. Grochulska, M. Kawka, W. Wenta (red.), t. 1, Kraków 1995.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.

Guz S., Edukacja w systemie Montessori. Podręcznik dla nauczycieli i studentów, Lublin 1998.

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

Mieszalski S., Dylematy myślenia pedagogicznego o stosunkach społecznych w procesie edukacyjnym [w:] Nauczyciel–uczeń. Między przemocą a dialogiem: obszary napięć i typy interakcji, M. Dudzikowa (red.), Kraków 1996.

Montessori M., Che cos’e l’educazione cosmica [w]: Montessori: perche no? Una pedagogia per la crescita, G. Honegger Fresco, Mediolan 2000.

Montessori M., Educazione e pace, Mediolan 1949.

Montessori M., Educazione per un mondo nuovo, Mediolan 1991.

Montessori M., Il segreto dell’infanzia, Mediolan 1992.

Montessori M., La mente del bambino, III Conferenza, Atti dell’VIII Congresso Internazionale Montessori, Rzym 1950.

Montessori M., La mente del bambino, Mediolan 1992.

Montessori M., La scoperta del bambino, Mediolan 1994.

Montessori M., Manuale di pedagogia scientifica, Neapol 1921.

Nawroczyński B., Współczesne prądy pedagogiczne [w:] Encyklopedia wychowania, S. Łempicki (red.), t. 1, Wychowanie, cz. I, Warszawa 1933.

Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996.

Nowak M., Wychowanie w personalizmie, „Chrześcijanin w Świecie” 1993, nr 4.

Parafi niuk-Soińska J., Ku humanistycznej edukacji [w:] W kręgu edukacji nauk pedagogicznych i krajoznawstwa, E. Kameduła, J. Kuźniak (red.), Poznań 2003.

Rutkowiak J., O dialogu edukacyjnym. Rusztowanie kategorialne [w:] Pytanie, dialog, wychowanie, J. Rutkowiak (red.), Warszawa 1992.

Stróżewski W., O stawaniu się człowiekiem. Kilka myśli niewykończonych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1987, nr 6.

Surma B., Pedagogika Montessori – podstawy teoretyczne i twórcze inspiracje w praktyce, Łódź 2008.

Szołtysek A.E., Filozofia wychowania, Toruń 1998.

Śliwerski B., Edukacja alternatywna w Polsce na przykładzie recepcji pedagogiki montessoriańskiej, „Wszystko dla Szkoły” 2000, nr 2.

Śliwerski B., Edukacja alternatywna, dylematy teorii i praktyki [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji, Z. Kwieciński (red.), Warszawa 2000.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2003.

Śnieżyński M., Dialog edukacyjny, Kraków 2001.

Śnieżyński M., Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna i akademicka rzeczywistość, Kraków 2008.

Śnieżyński M., Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998.

Tarnowski J., Jak wychowywać?, Warszawa 1993.

Tarnowski J., Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982.

Tischner J., Etyka solidarności, Kraków 1981.

Trudne sprawy młodych, J. Tarnowski (red.), Warszawa 1989.

Wal J., Vademecum dialogu, Kraków 1998.

Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, Warszawa 1993.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.