Genderyzm w studenckiej perspektywie. Między wiedzą, antywiedzą a niewiedzą

Ewa Kubiak-Szymborska

Abstrakt


Among the issues occupying the attention of contemporary researchers and representatives of different disciplines of science is the phenomenon (an idea) of genderism. Knowledge about it is, generally speaking, diverse and insufficient in relation to the significance of the phenomenon that is given to the issue in contemporary societies.

One of the more numerous social groups, which, due to their participation in the processes of higher education, should come into contact with various socio-cultural ideas and phenomena are students. It is their perception of genderism that is the major consideration of this discussion. Focusing particularly on the aspect of students’ knowledge (but also ignorance and anti-knowledge), the results of a survey conducted in a university environment are presented. Th e results are unsatisfactory, showing a relatively wide area of insufficient knowledge (anti-knowledge) on genderism. In light of the results, a need arises, on the one hand, for further extensive study of the issue, whereas, on the other hand, there is a need for taking effective action in the processes of higher education to change this unfavorable state of affairs.


Słowa kluczowe


reflection; genderism; students; student perspective; knowledge

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.

Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, E. Chmielecka (red.), Warszawa 2011.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Chmielecka E., Informacja, wiedza, mądrość – co społeczeństwo wiedzy cenić powinno [w:] Dobre obyczaje w kształceniu akademickim, K. Kloc, E. Chmielecka (red.), Warszawa 2004.

Demetrio D., Edukacja [w:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, B. Śliwerski (red.), t. 3, Gdańsk 2006.

Desperak I., Warsztaty wrażliwości genderowej [w:] Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Warszawa 2009.

Guilford J.P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Warszawa 1964.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa 2008.

Hołówka T., Myślenie potoczne. Heterogeniczność zdrowego rozsądku, Warszawa 1986.

Idea gender jako wyzwanie dla teologii, A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Olsztyn 2009.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław 2007.

Kucewicz K., Wieczorek M., Agatka w opresji, ministerstwo milczy. Edukacja równościowa w teorii i praktyce, Fundacja Feminoteka, http://www.feminoteka.pl/print.php?type=A-&item_id=565 [dostęp: 8.09.2011].

Lehrer K., Smith N.D., Knowledge, Teaching and Wisdom [w:] Knowledge, Teaching and Wisdom, Lehrer K. et.al. (eds.), Dordrecht 1996.

Malewski M., Od nauczania do uczenia się, Wrocław 2010.

Mazurkiewicz G., Kształcenie chłopców i dziewcząt. Naturalny porządek, nierówność czy dyskryminacja? , Kraków 2006.

Mudyń K., O granicach poznania. Między wiedzą, niewiedzą i antywiedzą, Kraków 1995.

Niżnik J., Potoczność jako kategoria teoretyczna [w:] Kategoria potoczności. Źródła filozoficzne i zastosowanie teoretyczne, A. Jawłowska (red.), Warszawa 1991.

Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 6, Warszawa 1996.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1998.

Olejnik M., Średnia dorosłość. Wiek średni [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Warszawa 2006.

Pankowska D., Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych [w:] Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Warszawa 2009.

Piotrowska J., Równościowa żandarmeria, Społeczny Monitor Edukacji, http://www.monitor.edu.pl/analizy/rownosciowa-zandarmeria.html [dostęp: 8.09.2011].

Szkołut T., Edukacja wobec prawdy i wolności – współczesne kontrowersje [w:] Nowoczesność i tradycja, T. Szkołut (red.), Lublin 1995.

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.

Tomiło J., O wychowaniu dorosłych szkice i rozważania, Pułtusk, 2008.

Wyrostkiewicz M., Główne idee i status „filozofii gender” [w:] Idea gender jako wyzwanie dla teologii, A. Jucewicz, M. Machinek (red.), Olsztyn 2009.

Zemło M., Socjologia wiedzy. W tradycji interakcyjno-fenomenologicznej, Lublin 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.