Korepetycje maturzystów pogranicza w latach 2008–2011

Piotr Długosz

Abstrakt


The article presents the results of research concerning tutors. High school graduates in Podkarpackie Province, a Polish province along that shares a border with Ukraine and Slovakia, were studied. In order to collect the data, the poll method with quota sampling was used. In 2008, 936 high school graduates were tested; in 2009, 1,273 high school graduates were surveyed; and, in 2011, 925 high school graduates were tested. The pupils primarily took private English lessons (57% in 2008 and 61% in 2009). In 2011, the respondents most frequently took additional lessons in mathematics (80%). The primary motivation for taking private lessons was the desire to achieve the best results on the high school certificate and to increase the chances of obtaining entry to a renowned university. High school students most frequently benefited from lessons when they lived in cities with a higher socio-economic status and cultural capital. The pupils with a higher status took private lessons with the aim of maximizing their educational achievements. The youth with lower status rarely benefited from paid lessons, though private lessons could have helped augment this group’s deficient knowledge.


Słowa kluczowe


tutor; school graduates; borderline; educational inequality

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck U., Społeczeństwo ryzyka, Warszawa 2002.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja, Warszawa 2006.

Bray M., Adwerse Effects of Private Supplementary Tutoring, Paris 2003.

Collins R., The Credential Society. An Historical Sociology of Education and Stratification, New York 1979.

Gawlicz K., Wrastanie w nierówność. Edukacja przedszkolna a odtwarzanie struktur dominacji i podporządkowania [w:] Idee, diagnozy, nadzieja. Szkoła polska a idee równości, A. Męczkowska-Christiansen, P. Mikiewicz (red.), Wrocław 2009.

Giza-Poleszczuk A., Przestrzeń społeczna [w:] Strategie i system. Polacy w obliczu zmiany społecznej, A. Giza-Poleszczuk, M. Marody, A. Rychard (red.), Warszawa 2000.

Hipisz N., Badora H., Gwiazda M., Sposoby spędzania wolnego czasu i zainteresowania młodzieży [w:] Młodzież 2010, Warszawa 2011.

Keler K., Perek-Białas J., Analiza wydatków gospodarstw domowych na edukację w kontekście reformy edukacyjnej w Polsce [w:] Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, M. Niezgoda (red.), Kraków 2011.

Koseła K., Przedmowa [w:] E. Putkiewicz, Korepetycje szara strefa edukacji, Warszawa 2005.

Kowalczuk K., Wydatki rodziców na edukację, Warszawa 2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_147_10.PDF [dostęp: 03.07.2011].

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją, Wrocław 2007.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.

Putkiewicz E., Korepetycje – szara strefa edukacji, Warszawa 2005.

Sawiński Z., Zmiany systemowe a nierówności w dostępie do wykształcenia [w:] Zmiany stratyfikacji społecznej w Polsce, Warszawa 2008.

Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa 2011.

Szafraniec K., Młodzi 2011, Warszawa 2011.

Szcucka A., Jelonek M., Kogo kształcą polskie szkoły? , Warszawa 2011.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Warszawa 2011.

Szlendak T., Zaniedbana piaskownica. Style wychowania dzieci a problem nierówności szans edukacyjnych, Warszawa 2003.

The Challenge of Shadow Education, European Commission, 2011, http://www.nesse.fr/nesse/activities/reports/activities/reports/the-challenge-of-shadow- education-1 [dostęp: 1.08.2011].

Zawadzka A.T., Globalne korki, ,,Polityka” 2007, nr 7.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.