Misja wpisana w zawód? Etos i status współczesnych ludzi nauki w Polsce

Anna Datko

Abstrakt


The article attempts to answer questions about the status and role of academic teachers and researchers in the Polish system of higher education. The crucial issue seems to be the ethos of the academic world, as well as term “ethos” itself, and the changes associated with it that changes are the result of some global processes of “liquid modernity”. Local cultural and social conditions that determine the reception, comprehension, and reproduction of intellectuals’ ethos are particularly important. Following this is the transformation of the ideological and legal environment in higher education (educational reform since 2011), which is based on market principles. The remaining problem is concerned with how, through the prism of modern ideologies of science and higher education, the role of the “man of the science” appears in collective consciousness.


Słowa kluczowe


ethos; intellectuals; ideology; higher education; global modern changes

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Warszawa 2006.

Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, Warszawa 1998.

Cyboran B., Nauczyciele akademiccy a popularyzacja wiedzy, Kraków 2008.

Dobrowolska B., Bariery rozwoju naukowego. Rozwój młodej kadry naukowej a uwarunkowania osobowościowe i społeczne [w:] W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry naukowej, M. Kafar, M. Kulesza (red.), Łódź 2010.

Furedi F., Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści? , Warszawa 2008.

Kucińska M., Proces Boloński – od idei do praktyki [w:] W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry naukowej, M. Kafar, M. Kulesza (red.), Łódź 2010.

Malorny I., Wizerunek współczesnego nauczyciela – implikacje praktyczne jakości kształcenia w zawodzie [w:] W obliczu nowych wyzwań. Dylematy młodej kadry naukowej, M. Kafar, M. Kulesza (red.), Łódź 2010.

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.

Ossowska M., Ethos rycerski i jego odmiany, Warszawa 2000.

Palska H., Między etosem inteligenckim a etosem klasy średniej? Styl życia a system wartości polskiej warstwy wykształconej w okresie transformacji systemowej [w:] Inteligencja w Polsce. Specjaliści, twórcy, klerkowie, klasa średnia, H. Domański (red.), Warszawa 2008.

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Kraków 2010.

Sawczuk W., Etos pedagogów/nauczycieli akademickich – między akademickim sacrum a rynkowym profanum, Toruń 2009.

Sokołowski W.L., Ethos – próba analizy pojęcia, „Kultura i Społeczeństwo” 1979, nr 1–2.

Styl życia. Koncepcje i propozycje, A. Siciński (red.), Warszawa 1976.

Szawiel T., Etos [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Z. Bokszański, A. Kojder (red.), Warszawa 1998.

Szawiel T., Struktura społeczna i postawy a grupy etosowe (o możliwościach ewolucji społecznej) , „Studia Socjologiczne” 1982, nr 1–2 (84–85).

Witkowski L., Koniec kultury uczenia się? Edukacja w dobie presji simulacrum konsumpcji (dyskusja nie tylko z Zygmuntem Baumanem) [w:] Jaka kultura? Jaki dyskurs? Sfera publiczna a spory o edukację, pedagogikę i zarządzanie, M. Jaworska-Witkowska (red.), Szczecin 2008.

Znaniecki F., Społeczne role uczonych, Warszawa 1984.

Ziółkowski M., Socjologia wiedzy [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, M. Iżewska (red.), Wrocław 1987.

Ziółkowski M., Wiedza [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4: S–Ż, K.W. Frieske (red.), Warszawa 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.