Krakowski bon oświatowy – studium empiryczne

Robert Pawlak

Abstrakt


Following the communist system collapse in Poland, the process of educational reform initiated many changes, provoking discussions and disputes about its scope, direction, and pace. Many ideas for improving the education system have been proposed. The idea of school voucher was among them. This paper examines the Cracovian education voucher program that was introduced by the local government in 2007. The data came from individual in-depth interviews with school masters from public and private lower-secondary schools as well as a local politician representing the ruling neo-liberal party. Two questions were essential: “Can the school voucher stimulate better quality of education?” as its advocates argue, and “Can the school voucher result in educational inequalities?” as its opponents claim. The study found that, according to school headmasters, the voucher program has no positive effect on student achievement; students’ backgrounds and their “social capital” play a key role. At the same time, the competition among schools lead to cream skimming; the best schools recruit the best candidates from affluent and educated families. Those schools are located in affluent areas only.


Słowa kluczowe


education; educational reform; school vouchers

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Białecki I., Siemieńska R., Wpływ rodziny i grup rówieśniczych na wyniki egzaminów zewnętrznych, „Biuletyn Badawczy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej” 2007, nr 12, http://www.cke.edu.pl/images/stories/badania/biul_12.pdf.

Bielecki P., Bony edukacyjne. Granice urynkowienia edukacji, Warszawa 2005.

Belfield C., Levin H., Education Privatization: Causes, Consequences and Planning Implications, Paris 2002.

Carnoy M., School Vouchers. Examining the Evidence, Washington D.C. 2001.

Dolata R. Putkiewicz E., Co to jest bon oświatowy i jaką rolę pełni w projekcie reformy edukacji [w:] Uwagi i propozycje do projektu reformy systemu edukacji, E. Putkiewicz, M. Zahorska (red.), Warszawa 1998.

Friedman M., Friedman R., Wolny wybór, Sosnowiec 2006.

Friedman M., Kapitalizm i wolność, Gliwice 2008.

Herbst M., Herczyński J., Levitas A., Finansowanie oświaty w Polsce – diagnoza, dylematy, możliwości, Warszawa 2009.

Jencks Ch., Giving Parents Money to Pay for Schooling: Education Vouchers, „New Republic”, 4.07.1970.

Illich I., Odszkolnić społeczeństwo, Warszawa 2010.

Majkut P., Powody wyboru szkoły gimnazjalnej w wypowiedziach rodziców, Kraków 2010, http://www.oke.krakow.pl/inf/fi ledata/fi les/majkut1.pdf.

Pawlak R., Powszechne bony oświatowe – przykład Chile, „Polityka Społeczna” 2008, nr 10, http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/ps_pdf_2008/nr_10/pawlakrobert.pdf.

Pawlak R., Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach. Przykład Szwecji, „Polityka Społeczna” 2009, nr 1.

Pawlak R., Powszechne i regulowane bony oświatowe. Koncepcje, zastosowania, efekty [w:] Wartości – polityka – społeczeństwo, M. Zahorska, E. Nasalska (red.), Warszawa 2009.

Pawlak R., Kwidzyński bon oświatowy na tle polityki edukacyjnej władz miasta, „Edukacja. Studia – Badania – Innowacje” 2010, nr 3 (111).

Putnam R., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.

Rappe A., EWD w krakowskich gimnazjach z bardzo wysokimi wynikami egzaminu, Kraków 2008, http://ewd.edu.pl/downloads/opole/rappe.pdf.

Scheffer P., Druga ojczyzna. Imigranci w społeczeństwie otwartym, Wrocław 2010.

West E., Education vouchers in principle and practice: survey, Washington D.C. 1997.

Węcławowicz G., Geografia społeczna miast, Warszawa 2007.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.