Perspektywy edukacji rodzajowej. Od (polityki) tożsamości do (teorii) queer

Łukasz Kupiec

Abstrakt


In my text, I try to show a wide range of issues relating to gender education – neglected and at the same time a significant branch of education in general. I try to trace how the education systems based on constructs of identity – that require clear rules of gender and sexual affiliation, but also political, ethnic and many others, are constructed and reproduced in the Polish reality. Using a social perspective, queer strategies and narrative theory, I try to explain the concept of education prepared by the culturalist Jerome Bruner, and indicate (using my own teaching experience), the strengths and weaknesses of that concept. I also try to identify the specific possibility of using generic education in the spirit of Bruner – and also demonstrate a great need to change the paradigm of education in Poland, which has a neverending crisis.


Słowa kluczowe


Gender education; gender mainstreaming; queer strategies; life as narrative; Jerome Bruner; education crisis; performance theory; power/knowledge

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adorno T., Horkheimer M., The Culture Industry. Enlightenment as Mass Deception, London 1997 [w:] P. Du Gay, Production of Culture/Cultures of Production, London 1997.

Basiuk T., Queerowanie po polsku, „Furia Pierwsza” 2000, nr 7.

Baudillard J., Symulacja i symulakry, Warszawa 2005.

Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.

Bruner J., Kultura edukacji, Kraków 2006.

Capra F., Punkt zwrotny: nauka, społeczeństwo, nowa kultura, Warszawa 1987.

Głowania M., Coming out – problematyka, strategie rodzinne, implikacje pedagogiczne [w:] Gender – Queer – Edukacja, B. Skowronek (red.), Kraków 2009.

Jackson S., Gender a seksualność z punktu widzenia teorii [w:] Gender w kinie europejskim i mediach, E. Ostrowska (red.), Kraków 2001.

Kalinowska E., Wizerunek dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych [w:] Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, R. Siemieńska (red.), Warszawa 1997.

Kochanowski J., Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer, Łódź 2009.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Warszawa 1998.

Lipsitz Bem S., Męskość – kobiecość: o różnicach wynikających z płci, Gdańsk 2000.

Majewska E., Rutkowska E., Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Gliwice 2007.

Melosik Z., Modernizm, postmodernizm, feminizm. Teoretyczne konfrontacje [w:] Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2007.

Mizielińska J., Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer, Kraków 2006.

Pakszys E., Między naturą a kulturą. Kategoria płci/rodzaju w poznaniu, Poznań 2000.

Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, F. Adamski (red.), Kraków 1993.

Skarga B., Tożsamość i różnica, eseje metafizyczne, Kraków 1997.

Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 1980.

Szacka B., Kobiety i mężczyźni, dziewczynki i chłopcy. Podział wedle płci w prezentowanym dzieciom obrazie świata [w:] Portrety kobiet i mężczyzn w środkach masowego przekazu oraz podręcznikach szkolnych, R. Siemieńska (red.), Warszawa 1997.

Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych, Toruń 1988.

Wróblewska A.M., Czy polska szkoła jest gotowa na równość? [w:] Gender – Queer – Edukacja, B. Skowronek (red.), Kraków 2009.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.