Konstruktywistyczna teoria kształcenia w praktyce edukacyjnej – wybrane aspekty

Katarzyna Borawska-Kalbarczyk

Abstrakt


The new cultural context of the modern reality forces schools to develop in students such skills as critical thinking, imagination, creativity, innovativeness or ability to engage in a dialogue. Transmissive teaching, which has dominated so far, is slowly being replaced by a new approach, which is constructive acquiring of knowledge. In this modern perspective on education, a teacher should consciously give up the traditional approach which puts emphasis on knowledge transmission and let the learners create their knowledge autonomously. The most important aspect of constructive perspective on education is the assumption that every learner constructs (creates) their own reality, hence knowledge is treated as the construction of the human mind, which is possible thanks to the learner’s autonomous activity. A significant aspect of the constructivism theory on education is to consider the new, recommended teaching style, which in contrast to just transmitting knowledge, helps learners to discover the knowledge on their own, creates a friendly learning environment and values group work more than individual work. It also employs all the strategies and techniques of active learning and the dialogue education model. The starting point for this article is to analyse the model of classroom interaction, focusing on dialogue or monologue education. The assumptions of the constructivist theory of education have become an inspiration for a study, whose aim is to evaluate whether and to what extent the assumptions of constructivism are employed in a contemporary school. The analysis focused on classroom interaction. Two areas of constructivist assumptions were taken into consideration: teacher’s questions versus learner’s questions and discussion versus monologue. The study revealed that the traditional approach is the prevailing model of teaching, with features such as the dominance of the teacher, transmission of so called ‘ready’ knowledge and following an organised model of teaching methodology.


Słowa kluczowe


constructivism; dialogue education; monologue education; transmission of content; communication patterns

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Warszawa 1988.

Blusz K., Edukacja i wyzwolenie, Kraków 2000.

Bruner J., Poza dostarczone informacje, Warszawa 1978.

Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, strona Centrum Edukacji Nauczycieli Uniwersytetu Wrocławskiego, http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf [dostęp: 10.01.2011].

Dylak S., Szkoła – jaka jest, każdy widzi, jaka ma być, każdy wie, ale jaka mogłaby być podpowiada Neil Postman [w:] Dokąd zmierza polska szkoła? , D. Klus-Stańska (red.), Warszawa 2008.

Freire P., „Bankowa†koncepcja edukacji jako narzędzie opresji [w:] Edukacja i wyzwolenie, K. Blusz (red.), Kraków 2000.

Janowski T., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1998.

Kawula S., Drogi dystansujące biografie ludzkie: marginalizacja, wykluczenie i normalizacja. Przykład bezrobocia i biedy w małym mieście [w:] Marginalizacja w problematyce pedagogiki społecznej i praktyce pracy socjalnej, K. Marzec-Holka (red.), Bydgoszcz 2005.

Klus-Stańska D., Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń, Warszawa 2010.

Klus-Stańska D., Nauczyciel wobec utraty jednoznaczności kultury. Podjęcie wyzwania czy ucieczka [w:] Społeczno-kulturowe konteksty edukacji nauczycieli i pedagogów, H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Warszawa 2003.

Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Olsztyn 2002.

Klus-Stańska D., Po co nam wiedza potoczna w szkole [w:] Pedagogika w pokoju nauczycielskim, K. Kruszewski (red.), Warszawa 2002.

Koć-Seniuch G., Nauczyciel w dialogu [w:] Dziecko w świecie szkoły, B. Dymara (red.), Kraków 1998.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń1993.

Putkiewicz E., Proces komunikowania siÄ™ na lekcji, Warszawa 1990.

Rittel T., Podstawy lingwistyki edukacyjnej. Nabywanie i kształcenie języka, Kraków 1993.

Rutkowiak J., Pytanie, dialog, wychowanie, Warszawa 1992.

Sadon-Osowiecka T., Konstruktywizm obiecującą perspektywą edukacji geograficznej w szkole? , strona z materiałami pomocniczymi Pracowni Dydaktyki Geografi i Uniwersytetu Gdańskiego, http://www.pdg.univ.gda.pl/pliki/Postmodernistyczne_ujecie_geografii.pdf [dostęp: 17.05.2011].

Synowiec H., O porozumiewaniu się w szkole [w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Polaków, J. Bartmińska, U. Majer-Baranowska (red.), Lublin 2005.

Śniadek B., Konstruktywistyczny model kształcenia nauczycieli przyrody, Strona Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, http://www.ptde.org/fi le.php/1/Archiwum/XIV_KDE/sniadek.pdf [dostęp: 08.03.2011].

Wawrzyniak-Beszterda R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji, Kraków 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.