Wolontariat jako forma uczestnictwa w kulturze

Przemysław Nosal

Abstrakt


This paper focuses on relationship between volunteer work and cultural participation. Volunteering is introduced as an important practice of cultural commitment. On the one hand, it has all the major features of contemporary cultural practices. It can be described in terms of culture-making, productivity, continuity, and glamour. On the other hand, because of its subjectivity, relationship supporting mechanism, and lifestyle influence, it is perceived as different from other practices. This situation makes volunteering an important aspect of cultural studies researches. Data analyzed in this paper are the results of the research project entitled, „Involving volunteers into organization of big events – weaknesses and strengths”.


Słowa kluczowe


volunteering; volunteers; cultural participation; cultural participation researches; mega events

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abercrombie N., Longhurst B., Audiences: A Sociological Theory of Performance and Imagination, London 1998.

Abriszewski K., Poznanie, zbiorowość, polityka. Analiza teorii aktora-sieci Bruno Latoura, Kraków 2008.

Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.

Campbell C., Kupuję, więc wiem, że jestem. Metafizyczne podstawy nowoczesnego konsumeryzmu, „Kultura Popularna” 2006, nr 4.

Cnaan R., Handy F., Wadsworth M., Defining Who Is a Volunteer: Conceptual and Empirical Considerations, „Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly” 1996, No. 25.

Dutta-Bergman M., Describing Volunteerism: The Theory of Unified Responsibility, „Journal of Public Relations Research” 2004, No.76.

Fiske J., Kulturowa ekonomia fandomu, „Kultura Popularna” 2008, nr 3.

Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

Górecki M., Hasło „wolontariat” [w:] Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, D. Lalak, T. Pilch (red.), Warszawa 1999.

Halawa M., W kulturze uczestniczymy wszyscy, „Gazeta Wyborcza”, 28.07.2007.

Handzlik T., Cała Polska (nie)kulturalna, „Gazeta Wyborcza”, 28.07.2007.

Houle B., Sagarin B., Kaplan M., A Functional Approach to Volunteerism. Do Volunteers Predict Task Preference? , „Basic and Applied Social Psychology” 2005, No. 4.

Hustinx L., Vanhove T., Declercq A., Hermans K., Lammertyn F. (2005), Bifurcated Commitment, Priorities, and Social Contagion: The Dynamics and Correlates of Volunteering within a University Student Population, „British Journal of Sociology of Education” 2005, No. 4.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2006.

Keen A., Kult amatora. Jak internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.

Krajewski M., Kultury kultury popularnej, Poznań 2003.

Lessig L., Wolna kultura, Warszawa 2006.

Marody M., Giza-Poleszczuk A., Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Warszawa 2004.

Muggleton D., Wewnątrz subkultury, Kraków 2004.

Nosal P., Style życia a uczestnictwo w kulturze. Pytanie o wzajemne relacje i metodologiczny punkt ciężkości w badaniach stylów życia, „Kultura i Społeczeństwo” 2010, nr 2.

OBOP, Gdzie częściej chodzimy: na mecz czy do muzeum? , Raport z badań, Warszawa 2000.

OBOP, Życie kulturalne Polakow. Raport z badań, Warszawa 1998.

Owen K.A., The Local Impacts of the Sydney 2000 Olympic Games. Processes and Politics, Sydney 2001.

Pankowski K., Bilans aktywności ekonomicznej, społecznej i kulturalnej Polaków, a także doświadczeń osobistych w roku 2009. Raport z badań CBOS, Warszawa 2010.

Paull M., In Search of Volunteering: A Proposition, „Australian Journal on Volunteering” 1999, No. 4.

Pułka L., Kultura mediow i jej spektakle, Wrocław 2004.

Roche M., Mega-events and Modernity: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, London 2000.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Tokarski Z., Wolontariat w Polsce. Raport z badań w latach 2000–2003, Łódź 2008.

Tyszka A., Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia, Warszawa 1971.

Vecsey G., How 47,000 Rescued Their Olympics, oficjalna strona dziennika „New York Times”, http://www.nytimes.com/2000/10/02/sports/sydney-2000-sports-of-the-timeshow-47000-volunteers-rescued-their-olympics.html [dostęp: 5.08.2011].

Wenzel M., Uczestnictwo w kulturze i niektóre inne formy spędzania czasu wolnego w 2003 roku, Raport z badań CBOS, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.