Efekt maskotki. Relacje międzysektorowe w zarządzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez

Krzysztof Bondyra, Marcin Sadło, Dominik Postaremczak

Abstrakt


The article discusses issues concerning volunteer management in the context of intersectoral convergence meant as taking action patterns and tools for their implementation by the units of public, private, and non-governmental sectors. The empirical findings are based on research entitled, “Involving volunteers into organization of big events – weaknesses and strengths”, conducted by the employees of the Institute of Sociology, Adam Mickiewicz University and the Department of Education and Human Resources Development, University of Economics in Poznan, Poland. The analysis covers three areas: the characteristics of intersectoral relations referring to the role of volunteer work during big events; the case study of events organized in Poznan; the proposal for voluntary management models based on intersectoral relations. The diversity of functions fulfilled by volunteers and the connection with their economic, professional, and promotional aspects have been observed. The marketing benefits of involving volunteers into the organization of big events are superior to other ones. The main goal is to create a positive image of the event’s hosts. Two decision-making levels were distinguished, strategic and operational. Intersectoral collaboration boosts the efficiency of operations and provides high organizational performance. The growing importance of involving volunteers into organization of mass events was noticed.


Słowa kluczowe


volunteering; mega events; intersectoral convergence; marketing

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Boćko B., Przegląd definicji i analiza krytyczna pojęć: koopetycja oraz kooperencja, www.zarzadzanie.net.pl [dostęp: 28.07.2011].

Bondyra K., Władze regionalne wobec modernizacji, czyli gra między sektorami [w:] WieloPolska regionalna? Regionalizm w Polsce a polityka strukturalna Unii Europejskiej, Poznań 2008.

Crowdsourcing – skuteczny sposób na promocję produktu i budowę wizerunku marki, http://marketingowiec.pl/artykul/crowdsourcing-skuteczny-sposob-na-promocje-produktui-budowe-wizerunkumarki?utm_source=FreshMail&utm_medium=email&utm_campaign=fm_Newsletter%2028%2F2011 [dostęp: 28.07.2011].

Filipiak B., Drugi i trzeci sektor w realizacji zadań publicznych. Wybrane problemy teorii i praktyki, Szczecin 2004.

Goff man E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

Guć M., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Poradnik dla samorządów, Warszawa 2004.

Koncert Stinga będzie ekologiczny, http://beta.radiomerkury.pl/informacje/muzyczne/koncert-stinga-bedzie-ekologiczny.html [dostęp: 20.07.2011].

Koncert Stinga pierwszą próbą dla służb, http://www.2012.org.pl/en/news/stadia/poznan-6/29411-koncert-stinga-pierwsz-prob-dla-sub.html [dostęp: 20.07.2011].

Lasocik Z., Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa 1994, http://osektorze.ngo.pl/x/33506 [dostęp: 20.12.2008].

Markiewicz J., Wpływ instytucji wsparcia na rozwój kooperencji i innowacyjności przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług” 2007, nr 8.

Materiały szkoleniowe. Reforma administracji publicznej – Organizacje pozarządowe partnerem samorządu terytorialnego, Zeszyt 11 (II wydanie), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, styczeń – luty 1999.

Młody, bogaty, wykształcony, regligijny – mit polskiego wolontariusza, CBOS, BS/63/2011, http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-2.pdf [dostęp: 27.08.2011].

Ochman M., Jordan P., Jak zdobyć i zatrzymać wolontariusza. Szkolenie z zakresu organizacji i zarządzania pracą wolontariuszy, Warszawa 2003.

POZnań dla Ziemi, koncert STINGA – Symphonicity, www.facebook.com/pages/POZna-%C5%84-dla-Ziemi-koncert-STINGA-symphonicity/132493546786698 [dostęp: 28.07.2011].

Raport z badań opinii uczestników konferencji klimatycznej w Poznaniu na temat miasta Poznania, Raport z badań ilościowych dla Urzędu Miasta Poznania, Pentor Research International, Poznań 2008.

Roche M., Mega-events: Olympics and Expos in the Growth of Global Culture, London 2000.

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami.

Wolontariusze na koncert Stinga poszukiwani, http://www.rmf24.pl/kultura/newswolontariusze-na-koncert-stinga-poszukiwani,nId,295863 [dostęp: 20.07.2011].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.