Trening socjalizacyjny. Wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji

Magdalena Ślusarczyk

Abstrakt


How does the process of socialization to gender roles look like? Does the school respond to changes in society? An analysis of research on this subject rather indicates that the implementation of adaptive function of school seems to be adopting such schemes of gender roles and as a consequence it imposes an existing set of social and professional roles. The result of such socialization process, in which social reality is decomposed into a binary axis of masculinity and femininity, is quite comfortable. However, it is a limited world. The crucial point of socialization is not to provide ready answers and prescriptions, but to construct the starting points beyond the dominant interpretations of the world, to point out the locality and historicity of the seemingly universal judgements and to move away from the “safe knowledge” assumption.


Słowa kluczowe


socialization; school; gender; gender roles

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bardwick J.M., Douvan E., Ambiwalencja: socjalizowanie kobiet [w:] Nikt nie rodzi się kobietą, T. Hołówka (red.), Warszawa 1982.

Buczkowski A., Społeczne tworzenie ciała, Kraków 2005.

Chlebio-Abed D., Klimczak-Ziółek J., Koncepcje kobiecości i męskości w podręcznikach szkolnych dla klas pierwszych [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Szkoła jako agenda socjalizacji rol płciowych. Przegląd badań, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2001, nr 1.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej, „Forum Oświatowe” 2000, nr 2.

Chomczyńska-Rubacha M., Nauczycielskie i uczniowskie przekazy socjalizacyjne związane z płcią [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Chomczyńska-Rubacha M., Wpływ działań edukacyjnych na spostrzeganie stereotypow płciowych [w:] Role płciowe. Kultura i edukacja, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2006.

Delamont S., Conservative School? Sex Roles at Home, at Work and at School [w:] Gender, Class and Ecucation, S. Walker, L. Barton (eds.), Sussex 1993.

Desperak I., Podwójny standard w edukacji. Kobiecość i męskość w podręcznikach szkolnych [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Dolata R., Murawska B., Cechy nauczyciela i środowiska szkolnego a nasilenie dyskryminacji uczniów ze względu na płeć i pochodzenie społeczne, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1996, nr 2.

Domański H. Zadowolony niewolnik? Studium o nierownościach między mężczyznami i kobietami w Polsce, Warszawa 1992.

Dymus K., Obrazy rzeczywistości konstruowane w podręcznikach szkolnych [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Firkowska-Mankiewicz A., Czy tak samo wychowujemy chłopcow i dziewczynki? [w:] Co to znaczy być kobietą w Polsce?, A. Titkow, H. Domański (red.), Warszawa 1995.

Górnikowska-Zwolak E., Nauczycielskie koncepcje rol społecznych kobiety i mężczyzny – czynnik wzmacniający czy osłabiający szanse rozwojowe dziewcząt i chłopcow? [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Gromkowska-Melosik A., Indywizualizm, liberalna edukacja i paradoksy emancypacji kobiet [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Kalinowska E., Wizerunki dziewczynek i chłopcow, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1995, nr 1–2.

Kaplan A., Sedney M.A., Psychology and Sex Roles: An Androgynous Perspective, Boston 1980.

Karkowska M., Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopcow a ukryty program edukacji szkolnej [w:] Role płciowe. Kultura i edukacja, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2006.

Konarzewski K., Egzaminy zewnętrzne – czy mają płeć? [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika rożnic, Kraków 2003.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław 2007.

Kopciewicz L., Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Kopciewicz L., Szkoła i dramat płci. Teoria społeczna Pierre’a Bourdieu w badaniach rodzajowego kapitału i habitusu [w:] Teatr płci. Eseje z socjologii gender, M. Bieńkowska-Ptasznik, J. Kochanowski (red.), Łódź 2008.

Kopciewicz L., Wytwarzanie rożnic rodzajowych w dydaktyczno-wychowawczej pracy szkoły. Przegląd badań, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania XVI” 2006, z. 378.

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Toruń 1992.

Laurentis T. de, The Invisible Girl-culture of Feministy vs Masculinism [w:] Feminist Studies, T. de Laurentis (ed.), Indiana 1986.

Majda A.J., Wychowanie seksualne dzieci i młodzieży, Warszawa 1961.

Mandal E., Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypow związanych z płcią, Katowice 2004.

Mandal E., Socjalizacja rol społecznych związanych z płcią [w:] Współczesne problemy socjalizacji, E. Mandal, R. Stefańska-Klar (red.), Katowice 1995.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Muszyńska E., Warunki edukacji szkolnej dziewcząt i chłopcow: rożnice, ich przyczyny i skutki [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Muszyńska E., Wychowanie i edukacja a płeć, „Studia Edukacyjne” 2000, nr 5.

Nalaskowski A., Pedagogika w wirowce płci – od mądrości Biblii do dramatu Lolity, „Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja” 1999, nr 3.

Pankowska D., Dualizm rol i stereotypow płciowych – konsekwencje edukacyjne, „Teraźniejszość– Człowiek–Edukacja” 2002, nr 2.

Pankowska D., Wizerunki dziewczynek i chłopcow w podręcznikach do nauczania początkowego i do nauczania zintegrowanego [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny, Gdańsk 2005.

Pauluk D., Kontrowersje wokół wzorców socjalizacji kobiet w podręcznikach wychowania seksualnego – próba poszukiwań kompromisowych rozwiązań [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2006.

Problemy okresu młodzieńczego w szkolnej edukacji, J. Maciaszkowa (red.), Warszawa 1989.

Reszke I., Nierowności płci w teoriach, Warszawa 1991.

Szczepanik R., Nauczyciele wobec zachowań szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szkoły podstawowej [w:] Płeć i rodzaj w edukacji, M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Łódź 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.