O trudnościach wczesnego nauczania języków obcych – na podstawie obserwacji organizacji nauki językowej dzieci beduińskich w Izraelu

Marta Kotarba-Kańczugowska

Abstrakt


Developing speaking skills plays an important role in language learning. At the same time it is a very complex process. This is due to several factors: methodological, cultural and psychological. Recently I visited the Kaye Academic College of Education, Beer-Sheva, Israel, and I had the opportunity to observe the organization of language education for Arab children in Israel. This experience inspired me to reflections on the difficulties linked with early language teaching, oft en accompanied by many concerns and misunderstandings. The results of these considerations were presented in the article.


Słowa kluczowe


foreign language; language competence; communicative competence; culture; methodology; teaching

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczanie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa, Warszawa, 1997.

Canale M., Swain M., Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing, „Applied Linguistics†1980, No. 1.

Chomsky N., Zagadnienia teorii składni, Wrocław 1982.

Cook J., Israel’s Arab Students Cross to Jordan – Academic Hurdles Block Access to Universities, Atlantic Free Press, http://www.atlanticfreepress.com/news/1/9140-israels-arabstudents-cross-to-jordan-academic-hurdles-block-access-to-universities.html [dostęp:29.12.2010].

Coursen Z., Discrimination Against Palestinian Arab Children in the Israeli Education System, „New York University Journal of International Law and Politics†2005, No. 1.

Edukacja w Europie: rożne systemy kształcenia i szkolenia – wspolne cele do roku 2010. Program prac dotyczący przyszłych celow systemow edukacji, Komisja Europejska Dyrektoriat Generalny ds. Edukacji i Kultury, Warszawa 2003.

Foreign Languages in Primary and Pre-School Education: Context and Outcomes a Summary, http://ec.europa.eu/education/languages/archive/key/foreign_en.html [dostęp:28.12.2010].

Grabias S., Język w zachowaniach społecznych, Warszawa 1994.

Hall E., Ukryty wymiar, Warszawa 2001.

Kurcz I., Język a psychologia, Warszawa 1992.

Kurcz I., Język a reprezentacja świata w umyśle, Warszawa 1987.

Mayor F., Przyszłość świata, rozdział XVI – Edukacja w perspektywie roku 2020: Edukacja na odległość czy w zasięgu ręki, Warszawa 2001.

Savignon S.J., Communicative Competence: Theory and Classroom Practice; Texts and Contexts in Second Language Learning, London 1983.

Zeidner M., Are Scholastic Aptitude Tests in Israel Biased towards Arab College Student Candidates?, „Higher Education Journal, Springer Netherlands†1986, No. 15.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.