Amatorski ruch artystyczny w małym mieście, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale kultury popularnej

Anna Brzezińska

Abstrakt


The article presents the results of research, which was carried out in 2009 among the members of the band from Wołów, called Blue Raincoat. The aim was to prove that the musical activity of an amateur artistic movement in a small town has also educational dimension. The research proved that during over a ten-year activity of the band its musicians discovered a huge creative potential in themselves. The activity of Blue Raincoat group allowed them to develop both their passions and music skills. Playing together, which at the same time was a kind of artistic meeting, created new knowledge, stimulating their awareness, released previously far unrecognized feelings and continually motivated to further work, thus leading to development of the artists’ personalities. Communication by means of music enabled the young people to experience the world and themselves. On the basis of informal education also the exchange of experience took place, managerial competences developed, the musicians learned how to work systematically and be enterprising. The small group acquired an educational force thanks to, among other things, the conception of lifelong learning.


Słowa kluczowe


popular culture (pop culture); informal education; lifelong learning; music activity; amateur art movement

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Ponowoczesność jako źrodło cierpień, Warszawa 2000.

Bielawska A., Pielasińska W., Wstęp [w:] Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta, W. Pielasińska (red.), Warszawa 1997.

Burszta W.J., Antropologia kultury, Poznań 1998.

Burszta W.J., Rożnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

Ecarius J., Jakościowe metody badań nad socjalizacją w naukach o wychowaniu z uwzględnieniem historycznych badań nad młodzieżą [w:] Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Łódź 2001.

Falkowska M., Nowa sytuacja w gminach – problemy okresu przejściowego [w:] Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta, W. Pielasińska (red.), Warszawa 1997.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Zin_(czasopismo).

Idzikowska-Czubaj A., Funkcje kulturowe i historyczne znaczenie polskiego rocka, Poznań 2006.

Jakubowski W., S jak serial, czyli edukacja w stylu pop [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, A. Gromkowska-Melosik (red.), Poznań–Leszno 2007.

Jakubowski W., Edukacja i kultura popularna, Kraków 2001.

Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Kraków 2006.

Jaworski M., Kultura popularna i refleksyjny projekt tożsamości [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, A. Gromkowska-Melosik (red.), Poznań–Leszno 2007.

Kirmuć M., Złoty środek, „Teraz Rock” 2004, nr 2(12).

Kłoskowska A., Kultura masowa. Krytyka i obrona, Warszawa 2005.

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe, Warszawa 2000.

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000.

Koralewska E., Kultura popularna [w:] Słownik literatury popularnej, T. Żabski (red.), Wrocław 1997.

Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław 2007.

Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją. Spor o metodologiczną komplementarność, „Kultura i Edukacja” 1997, nr 1–2.

Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr 1.

Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Rzeszów 2008.

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja – migotanie znaczeń, Kraków 2009.

Recenzja płyty Blue Raincoat „Small Town Addiction”, „Wiatry piekieł” 2004, nr 20.

Storey J., Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Kraków 2003.

Walczak E., Kultura alternatywna dzisiaj?, Magazyn Internetowy „Verte” poświęcony krytyce kultury w ramach spełniającej się nowoczesności, http://verte.art.pl/mysl/kulturaalternatywnadzisiaj/ [dostęp: 14.06.2009].

Wertenstein-Żuławski J., Między nadzieją a rozpaczą: rock, młodzież, społeczeństwo, Warszawa 1993.

Wrzesień W., Jednostka – rodzina – pokolenie, Poznań 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.