Dyskryminacja w szkole ze względu na płeć w perspektywie krytycznej socjologii edukacji

Mariola Chomczyńska-Rubacha

Abstrakt


The aim of this article is to analyze different form of sex discrimination at school in the perspective of critical sociology of education. Focusing on structure and organization of schools, interactions teacher-pupils and handbooks shows how educational practice to create an unseen (hidden) force of sex discrimination. I try to identify various aspects of discrimination in the language, for example: excluding, stereotyping. When it came to the subject of equal opportunities for men and women it would be hard to find examples of promotion of antidiscrimination activities in school education.


Słowa kluczowe


hidden curriculum; gender; stereotype; sex discrimination

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernstein B., Odtwarzanie kultury, Warszawa 1990.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii nauczania, Warszawa 1990.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Ukryte przekazy w podręcznikach edukacji psychoseksualnej, „Forum Oświatowe†2000, nr 2.

Clarricoates K., Classroom Interaction [w:] Sexism in the Secondary Curriculum, J. Whyld (ed), London 1983.

Delamont S., The Conservative School? Sex Roles at Home, at Work and at School [w:] Gender, Class and Education, S. Walker, L. Barton (eds.), Sussex 1983.

Dzierzgowska A., Rutkowska E., Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku, Warszawa 2008.

Fuszara M., Kobiety wobec uniwersyteckiej edukacji. Wypisy z historii i kilka uwag na temat współczesności, „uniGender†2006, nr 1.

Giroux H.A., Teoria krytyczna i racjonalność w edukacji obywatelskiej [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1989.

Kalinowska E., Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, „Kwartalnik Pedagogiczny†1995, nr 1–2.

Kaplan A.G., Sedney M.A., Psychology and Sex Roles. An Andogynous Perspecive, Boston–Toronto 1980.

Karwatowska M., Szpyra-Kozłowska J., Lingwistyka płci. Ona i on w języku polskim, Lublin 2005.

Lips H.M., Education and the Status of Women: A Challenge for Teacher [w:] Contemporary Educational Issues, L.L. Stewin, S.J.H. McCann (eds.), Toronto 1987.

Lobban G., The Influence of the School on Sex-Role Stereotyping [w:] The Sex Role System. Psychological and Sociological Perspectives, J. Chetwynd, H. Oonagh (eds.), London 1978.

Majewska M., Rutkowska E., Równa szkoła – edukacja wolna od dyskryminacji, Gliwice 2008.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Northan J., Girls and Boys in Primary Maths Books [w:] Gender and Scrutiny, G. Weiner, M. Arnot (eds.), London 1989.

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe, Gdańsk 2005.

Pauluk D., Modele ról kobiety w podręcznikach do wychowania seksualnego, Kraków 2005.

Sawisz A., Szkoła a system społeczny, Warszawa 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.