Tendencje w europejskiej edukacji dorosłych

Ewa Przybylska

Abstrakt


This article comprises of two parts. The first one concentrates on contemporary education policy in the European Union, which has a major influence on the activities undertaken by the Member States within the framework of adult education system. In the second part of the article selected trends in adult education development, stretching through the hole European area with various intensity, are presented. They arise both from the specific social and economic situation of individual countries, as well as, to a large extent, from the standards, norms and educational paradigms promoted by the European Union.


Słowa kluczowe


Adult Education; Adult Education in European Union Policy; Professionalization in Adult Education; Cooperation in Adult Education; Adult Education versus Social Exclusion; Teaching and Learning of Adults

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Action Plan on Adult Learning. It is Always a Good Time to Learn, Komisja Europejska, Bruksela, 27.09.2007.

Adult Learning. It is Never too Late to Learn, Komisja Europejska, Bruksela, 23.10.2006.

Bechtel M., Lattke S., Nuissl E., Portrat Weiterbildung Europaische Union, Bielefeld 2005.

Deutsches Institut fur Erwachsenenbildung, „Jahresbericht”, Bonn 2009.

Gruber E., Tröster M., Editorial [w:] Report, „Zeitschrift für Weiterbildungsforschung” 2009, nr 4.

Leben und Lernen fur eine lebenswerte Zukunft – die Kraft der Erwachsenenbildung, Bonn–Berlin 2008.

Lernende Regionen – Forderung von Netzwerken, Bonn–Berlin 2004.

Malewski M., Kompetencje jako sprawności. Teoria uczenia się dorosłych Alana B. Knota [w:] Kompetencje społeczne dorosłych. Język – dobro – piękno – śmierć, R. Urbański-Korż (red.), Toruń–Poznań 2000.

Metthiesen U., Reutter G., Lernende Region – Mythos oder Lebendige Praxis? , Bielefeld 2003.

Nuissl E., O uczeniu się osób dorosłych: wyniki badań empirycznych z rożnych dyscyplin, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2009, nr 3.

Pätzold H., Lattke S., Nuissl E., Europaische Perspektiven der Erwachsenenbildung, Bielefeld 2010.

Przybylska E., Wprowadzenie [w:] Europa seniorom – seniorzy Europie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.

Samhaber T., Temper-Samhaber B., Regionen sind auch nur Menschen, Öhling 2008.

Schläfl i A., Sgier I., Portrat Weiterbildung Schweiz, Bielefeld 2008.

Skuteczne inwestowanie w edukację: Imperatyw dla Europy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacja, Warszawa 2003.

Solarczyk H., Andragogika w Niemczech. Warunki rozwoju dyscypliny pedagogicznej, Toruń 2008.

TEACH – Kształcenie specjalistów edukacji dorosłych w edukacji ustawicznej i szkolnictwie wyższym, Przybylska E. (red.), Toruń 2006.

Wiśniewski J., The Development and State of Adult Learning and Education, Warszawa 2008 (wydruk z Internetu).

Strony internetowe:

www.frse.org.pl

www.oecd.org/document/2/03343,en

www.twp.pl

www.zzdz.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.