Znaczenie Internetu dla rozwoju lokalnego

Agnieszka Jeran

Abstrakt


The internet used as an infrastructure, a magazine of information or a medium is characterized by the feature of non-localization – the fundamental separation from a concrete location. However, the uses of the Internet and especially the access itself can be precisely localized. The global digital divide is analyzed in this context. The mutual connections of regional development and the results of the Internet use, presented in an ideological, economical or cultural perspective as the factors of the development of a region can be analyzed in reference to the local system. Their analytic arrangement allows pointing the paths of dependency and their returnable character. The most essential subject and factor of both the use of the Internet and the development of a region are people, their competencies and motivations that is the capitals which they own.


Słowa kluczowe


Internet; regional development; information society; human capital

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akademia e-rozwoju regionalnego, Oddziaływanie inwestycji ICT na rozwój regionalny. Aspekty społeczne i ekonomiczne, http://www.sirma.pl/c/sirma/repository/get_fi le?folderId=97&name=DLFE-237.pdf [dostęp: 10.07.2010].

Apel W., Zamiast artykułu, „Elektroniczna Administracja” wrzesień–październik 2008.

Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych [w:] Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, J. Czapiński, T. Panek (red.), Warszawa 2009, http://www.diagnoza.com [dostęp: 30.05.2010].

Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.

Dutkowski M., Mówiąc „region”… [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, J.J. Parysek, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań 2008.

Ganczar M., Informatyzacja administracji publicznej. Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa 2009.

Gorzelak G., Fakty i mity rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” 2009, z. 2.

Grodzka D., Społeczeństwo informacyjne – idea, programy, badania [w:] Społeczeństwo informacyjne, D. Grodzka (red.), Warszawa 2009.

Jeran A., Kształcenie ustawiczne – demograficzna konieczność, „E-mentor” 2009, nr 2.

Kozłowski M.A., vPrzez system do bezrobotnego. Po pierwsze: dostępność, „Elektroniczna Administracja” marzec–kwiecień 2008.

Nowak J.F., Modernizacja lokalnej administracji publicznej a rozwój lokalny, Poznań 2006.

Olechnicka A., Gorzelak G., Społeczeństwo informacyjne w przestrzeni Europy, „Studia Regionalne i Lokalne” 2007, z. 1.

Polska Cyfrowa Równych Szans. Memoriał w sprawie koniecznych zmian w zarządzaniu rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce. http://konferencja2010.mwi.pl/okonferencji.html [dostęp: 10.08.2010].

Polskie Towarzystwo Informatyczne, Uwagi do strategii rozwoju SI 2013, http://www.old.pti.org.pl/opinie/strategia_rozwoju_2013.pdf, [dostęp: 15.09.2009].

Pucek Z., Lokalność jako ojczyzna [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Warszawa 1989.

Puczkowski B., Podnoszenie kompetencji na rynku pracy w regionie, „Polityka Społeczna” 2009, nr 4.

Sowa K.Z., Zmierzch i odrodzenie się lokalizmu w XX stuleciu [w:] Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, B. Jałowiecki, K.Z. Sowa, P. Dudkiewicz (red.), Warszawa 1989.

Springer A., Olejnik I., Internet a rozwój telepracy w Polsce [w:] Internet 2007, D.J. Bem, A. Kasprzak, M. Szymanowski, T. Więckowski (red.), Wrocław 2007.

Szpunar M., Alienacja i samotność w sieci vs grupowość i kapitał społeczny w Internecie. Internet i jego wpływ na kontakty społeczne [w:] Fenomen Internetu, A. Szewczyk, E. Krok (red.), Szczecin 2008.

Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Toruń 2007.

Turdala M., Pomiar poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego gmin na przykładzie województwa łódzkiego, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2008, z. 215.

Urbaniak B.U., Rozwój społeczeństwa wiedzy – szanse dla Polski, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica” 2007, z. 210.

Zacher L.W., Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, Warszawa 2007.

Ziółkowski M., Przemiany interesów i wartości społeczeństwa polskiego, Poznań 2000.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.