Filozofia codzienności a wyzwania pedagogiki społecznej – na przykładzie badań nad młodzieżą gimnazjalną

Paweł Bykowski

Abstrakt


In this article I have tried to show the orientation of high school students from the Koscierzyna, Pomeranian province in the context of the “everyday life philosophy” of Maria Szyszkowska. The approach to young people, among them an attempt to create positive attitudes can be built just by utilizing the “philosophy of everyday life”.

Respondents wish to create their own environment, to decide the fate of their “little homeland”.

The article is an attempt to show that the orientation of the young people are varied, on the one hand you can see a strong risk of addiction associated with, for example, on the other hand an active approach in its own immediate environment.

Youth is willing to participate in building a modern, open society; society in their nearest space. They wants to be involved to various initiatives.

The message of this article is the need to build local social capital on the basis of youth – the ideas, aspirations and plans.


Słowa kluczowe


secondary school students; school; philosophy of everyday life ; orientation; small home; social pedagogy; community

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman Z., Wieloznaczność nowoczesna, nowoczesność wieloznaczna, Warszawa 1995.

Bourdieu P., Passeron J.C. , Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.

Olubiński A., Siły społeczne jako kluczowa kategoria pedagogiki społecznej [w:] Pedagogika społeczna, Warszawa 1998.

Radlińska H., Pedagogika społeczna, Warszawa 1961.

Różnica, tożsamość, edukacja, T. Szkudlarek (red.), Kraków 1995.

Runkel H.E. , Wychowanie bez krzyku, Gdańsk 2007.

Santorski J., Ludzie przeciwko ludziom? Jak żyć we współczesnej Polsce, Warszawa 2004.

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 2000.

Szyszkowska M., Spotkania w salonie, Warszawa 1994.

Szyszkowska M., Stwarzanie siebie, Warszawa 1999.

Szyszkowska M., Twórcze niepokoje codzienności, Warszawa 1999.

Theiss W., Mała ojczyzna: perspektywa edukacyjno-utylitarna [w:] Mała ojczyzna. Kultura. Edukacja. Rozwój lokalny, W. Theiss (red.), Warszawa 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.