Projekty jako komunikacja oddolna

Zofia Remiszewska

Abstrakt


We live in the era of human intelligence; it is time where everyone can become a proactive leader, creative, elastic, adaptive, quick thinking and innovative. We are witnessing a hunger for social innovation. Social innovation is about awakening the creative source, helping every human being in the forming of their own ideas, by the use of creative thinking. Social innovation should be within the space of local initiatives “everything is in your hands, take the initiative†– we need “revolution from belowâ€. A significant role for project building is played by the public sphere, and the integration that is formed between the public sphere and the local environment, supported by innovation. We are actors, constructors of our own lives, our environments. According to the idea of constructivism, reality is created and not received. The implementation of projects is determined by knowledge and learning. An example could be the school in Radow MaÅ‚y.


Słowa kluczowe


social innovation; revolution from below; public sphere; local environment; school

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berner H., Współczesne kierunki pedagogiczne [w:] Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu, t. 1, B. Śliwerski (red.), Gdańsk 2006.

Buzan T., Dotino T., Israel R., Zwykli ludzie – liderzy, Warszawa 2008.

Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, Warszawa 2002.

Drucker P.F., Natchnienie i fart, czyli innowacja i przedsiębiorczość, Warszawa 2004.

Ekiert-Oldroyd D., Wizje szkoły w raportach OECD a dylematy kształcenia nauczycieli [w:] Edukacja – szkoła – nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka, J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Kraków 2005.

Jungk R., Człowiek tysiąclecia, Warszawa 1981.

Jungk R., Innowacje społeczne jako narzędzie przemian społecznych, „Przegląd Zagranicznej Literatury Prognostycznej Polska 2000†1978, nr 5/IV.

Kleiber M., O społeczeństwie opartym na wiedzy, http://www.prezydent.pl/x.node?id=7542797, [dostęp: 02.10.2008].

Leksicka K., Nauczyciel wobec społecznych i edukacyjnych interpretacji swojego zawodu, Wrocław 2005.

Åukaszewicz R., „Leczenie gÅ‚upotyâ€â€¦, czyli salony edukacji ekologicznej NATURAmy, WrocÅ‚aw 1996.

Åukaszewicz R., Edukacja z wyobraźniÄ…, czyli jak podróżować bez map, WrocÅ‚aw 1994.

Åukaszewicz R., Leksicka K., GÅ‚os dzieci, WrocÅ‚aw 2002.

Åukaszewicz R., Studia nad alternatywami w edukacji, WrocÅ‚aw 2002.

Åukaszewicz R., SzkoÅ‚a jako kawaÅ‚ek innego Åšwiata, WrocÅ‚aw 1997.

Åukaszewicz R., WykÅ‚ad multimedialny Wolne Inicjatywy Edukacyjne, WrocÅ‚aw 2003.

Pawłowski K., Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski, Warszawa 2004.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Stadium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.

Szlosek F., Konstruktywizm a kształcenie zawodowe [w:] Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, A. Kargulowa, S.M. Kwiatkowska i T. Szkudlarek (red.), Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.