Ukryty program edukacji pedagogów i nauczycieli

Mariola Chomczyńska-Rubacha

Abstrakt


This article is an introduction to all the texts in this volume. Hidden curriculum in the research on teachers education is the major context in my analysis. I show the observable variables which descript law bases and the social conditions of the teacher training. In the second perspective I consider the hidden dimensions of this noticeable state.


Słowa kluczowe


hidden curriculum; teacher training

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ginsburg M.B., Clift R.T., Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli, „Socjologia Wychowania†1997, z. 317.

Gordon D., The Immorality of the Hidden Curriculum, „Journal of Moral Education†1980, Vol. 10, No. 1.

Danilewska J., Jakość kształcenia pedagogów naszym wspólnym – rynkowo ustrukturowanym – celem? [w:] Debata edukacyjna, M. Szymański (red.), Kraków 2009.

Denscombe M., The „Hidden Pedagogy†and its Implications for Teacher Training, „British Journal of Sociology of Education†1982, Vol. 3, No. 3.

Kwiecińska R., Kwieciński Z., Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian, „Rocznik Pedagogiczny†1997, nr 20.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy, Poznań 2002.

Przyszczypkowski K., Rozmyta przestrzeń pedagogiki [w:] Debata edukacyjna, M. Szymański (red.), Kraków 2009.

Wiłkomirska A., Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Warszawa 2005.

Pezda A., Polskie studia: masowe i sÅ‚abe, „Gazeta Wyborczaâ€, 8.01.2010.

Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse w 2008 roku, Warszawa 2009; www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_E_Szkoły_wyższe_2008.pdf, [dostęp: 10.03.2010].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.