InfantylizujÄ…cy stereotyp nauczycielki wczesnej edukacji . W poszukiwaniu kontekstów i źródeÅ‚ ukrytego dyskursu „naszej paniâ€

Dorota Klus-Stańska

Abstrakt


The starting point for the article is the assumption that among the non-academic effects of the training of early education teachers is their infantilisation, consisting in the process of their professional identity and professional role model becoming childish. The result is a definition of teacher professionalism at this stage of education in the logic of the “children’s roomâ€. The sources of infantilisation are inherent in the core of teachers’ social role consisting of the cultural role/identity of (1) a woman, (2) a teacher and (3) a person teaching at the elementary level. The article discusses the results of numerous studies illustrating the infantilising mechanisms in these three areas. The infantilising trait of femininity as part of the social role of early education teachers is linked with its traditional gender stereotyping. The teaching profession, as part of the role, infantilises through the low status of the profession and the required university education, further strengthened by the competitiveness of non-school sources of knowledge. The teacher’s knowledge at this level of school education is derived from anecdotal experience and is closer to naive rather than scientific theories. Another factor is the tendency of early education teachers to self-infantilisation as they do not perceive their role as professional, but rather as determined by caring instincts.


Słowa kluczowe


teacher; early education; professional role models; stereotype

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brach-Czaina J., Od kobiety do mężczyzny i z powrotem. Rozważania o płci w kulturze, Białystok 1997.

Brannan L., Psychologia rodzaju, Gdańsk 2001.

Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.

Comins N., Heavenly errors, New York 2001.

Dougherty K., Hammack F.M. , Druga strona uczelni: Nieakademickie efekty uczelni wyższej, „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Socjologia Wychowania†1997, t. XIII, z. 317.

Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Kraków 2001.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Płeć kulturowa nauczycieli, Kraków 2007.

Dróżka W., Generacja wielkiej zmiany. Studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich 2004, Kielce 2008.

Falkiewicz-Szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Kraków 2006.

Fischbein E., The interaction between the formal, the algorithmic, and the intuitive components in a mathematical activity [w:] Didactics of Mathematics as a Scientific Discipline,R. Biehler, R.W. Scholz, R. Sträβer, Winkelmann (red.), Norwell 1994.

Furth H.G., The world of grown-ups: Children’s conceptions of society, New York 1980.

The Hidden Curriculum and Moral Education, H. Giroux, D. Purpel (red.), Berkeley, California 1983.

Hatano G., The nature of everyday science: A brief introduction, „British Journal of Developmental Biology†1990, No. 8.

Hatano G., Inagaki K., Everyday biology and school biology: How do they interact? , „Quarterly Newsletter of the Laboratory of the Comparative Human Cognition†1987, No. 9.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, A. Kargulowa, S. Kwiatkowski, T. Szkudlarek (red.), Kraków 2005.

Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, Gdańsk 2001.

Kawka Z., MiÄ™dzy misjÄ… a frustracjÄ…. SpoÅ‚eczna rola nauczyciela, Åódź 1998.

Klus-Stańska D., Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych, „Problemy Wczesnej Edukacji†2007, nr 5–6.

Kopciewicz L., Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna, Kraków 2005.

Kopciewicz L., Koncepcja roli zawodowej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – ujęcie feministyczne [w:] Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Gdańsk 2006.

Kwiecińska R., Kwieciński Z., Ukryty program w procesie kształcenia nauczycieli w okresie szybkich przemian, „Rocznik Pedagogiczny†1997, t. 20.

M. Mead, Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 1978.

Medin D., Atran S., Introduction. Folkbiology, Cambridge, MA 1999.

Mizińska J., Człowiek masowy – trzcina bezmyślna [w:] Życie szkołą. Prace dedykowane Marii Dudzikowej, R. Wawrzyniak-Beszterda (red.), Poznań 2008.

Paulos J.A. , Analfabetyzm matematyczny i jego skutki, Gdańsk 1999.

Putkiewicz E., Siellawa-Kolbowska K.E. , Wiłkomirska A., Zahorska M., Nauczyciele wobec reformy edukacji. Warszawa 1999.

Sęk H., Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania [w:] Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie, H. Sek (red.), Warszawa 2000.

Szkudlarek T., Ekonomia i etyka. Przemieszczenia dyskursu edukacyjnego, „Człowiek – Teraźniejszość – Edukacja†2001, nr specjalny.

Szkudlarek T., Pozór i zmiana: o epistemologicznych unikach pedagogiki – dekadę i trochę później, „Ars Educandi†2004, t. IV.

Szkudlarek T., Intelektualizm – edukacja – czas ponowoczesny [w:] Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak (red.), Kraków 1995.

Szymański M.J. , Nauczyciele o sobie i swoim zawodzie, „Nowa Szkoła†1995, nr 3.

Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Kraków 1996.

Śliwerski B., Problemy współczesnej edukacji. Dekonstrukcja polityki oświatowej III RP, Warszawa 2009.

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków 2006.

Żłobicki W., Ukryty program w edukacji: między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.