Matematyka powinna być interesująca? – Pytanie o efekty „krytycznego” kształcenia nauczycielek wczesnej edukacji

Lucyna Kopciewicz

Abstrakt


The article analyses the research in gender and mathematics problem. In the research literature it is oft en taken for granted that women and girls perform significantly worse than man and boys do on mathematical tasks, activities and examinations. This “truth” is viewed in the broader school context of gender identity construction. Post-structuralist approach is proposed as a new deconstructive way of perceiving the main categories as girls, female teacher, children’s reasoning, child as a playful subject and of producing their identities through educational and mathematical discourses.


Słowa kluczowe


mathematics; gender; educational ideologies; discourse

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ascher M., Ethnomathematics. A Multicultural View of Mathematical Ideas, New York 1994.

Bourdieu P., Męska dominacja, Warszawa 2004.

Ernest P., The Philosophy of Mathematics Education, London 1991.

Hammond A.L. , Matematyka – nasza niedostrzegalna kultura [w:] Matematyka współczesna Dwanaście esejów, L.A. Steen (red.), Warszawa 1983.

Klus-Stańska D., Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem grzechów głównych wczesnej edukacji [w:] Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Gdańsk 2006.

Kopciewicz L., Koncepcja roli zawodowej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej – ujęcie feministyczne [w:] Wczesna edukacja. Między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych , D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk (red.), Gdańsk 2006.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Fenomenograficzne studium z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław 2007.

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne , Wrocław 2007.

Sprawdzian 2005, sprawozdanie opracowane przez A. Brożek, D. Grabowska, H. Jędrasik, J. Walczak, CKE, Warszawa 2005.

Szmigiel M., W poszukiwaniu przyczyn zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych ze względu na płeć [w:] Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych, B. Niemierko (red.), Łódź 2003.

Walkerdine V., Counting Girls Out, Girls and Mathematics, London–New York, 1998.

Walkerdine V., Reasoning in a Postmodern Age, Mathematics, Education and Philosophy, P. Ernestb (ed), London 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.