Wstępna edukacja nauczycieli w perspektywie feministycznej

Mariola Chomczyńska-Rubacha

Abstrakt


In this article I analyse teacher recruitment and early education from the gender (feminist) perspective. It’s a critical analysis, which shows evident political, economic and social factors determining gender discrimination indicators in early teacher training. Why is the teacher profession attractive for the female student, but not for the male student? What is hidden curriculum teacher education from the point of view gender? What are equal opportunities for men and women in teacher promotion? These and similar questions are the subject of this article.


Słowa kluczowe


early teacher education; gender perspectives in teacher training analysis; sex-discrimination in education; hidden curriculum teacher education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brannon L., Psychologia rodzaju. Kobiety i mężczyźni: podobni czy rożni, Gdańsk 2002.

Coff ey A., Delamont S., Feminism and the Classroom Teacher. Research, Praxis, Pedagogy, London–New York 2000.

Chmura-Rutkowska I., Getto nauczycielek – w puÅ‚apce stereotypu [w:] PÅ‚eć i rodzaj w edukacji, M. ChomczyÅ„ska-Rubacha (red.), Åódź 2004.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002.

Dillabough J., Gender theory and research in education: modernist traditions and emerging contemporary themes [w:] B. Francis, C.H. Skelton (red.), Investigating gender. Contemporary perspectives in education, Buckingham–Filadelphia, 2001.

Dziemianowicz-Nowak M., „Wielki Przegrany WspółczesnoÅ›ciâ€. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot ksztaÅ‚ceni [w:] Nauczyciel: misja czy zawód? SpoÅ‚eczne i profesjonalne aspekty roli, P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz (red.), WrocÅ‚aw 2008.

Dzierzgowska A., Rutkowska E., Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku. Raport krytyczny, Warszawa 2008.

Fuszara M., Kobiety wobec uniwersyteckiej edukacji. Wypisy z historii i kilka uwag na temat współczesności, „uniGender†2006, nr 1(2); http:/www.unigender.org/?page=biezacy&article=05.

Górnikowska-Zwolak E., Nauczycielskie koncepcje ról spoÅ‚ecznych kobiety i mężczyzny – czynnik wzmacniajÄ…cy czy osÅ‚abiajÄ…cy szanse rozwojowe [w:] PÅ‚eć i rodzaj w edukacji, M. ChomczyÅ„ska-Rubacha (red.), Åódź 2004.

Kopciewicz L., Schematy rodzaju (gender) w pracy pedagogicznej nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej [w:] PÅ‚eć i rodzaj w edukacji, M. ChomczyÅ„ska-Rubacha (red.), Åódź 2004.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwieciński Z., Tropy–Ślady–Próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Poznań–Olsztyn 2000.

Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2008/2009, oprac. GUS, Departament Badań Społecznych, Warszawa 2009.

Szczepanik R., Nauczyciele wobec zachowaÅ„ szkolnych uczniów i uczennic starszych klas szkoÅ‚y podstawowej [w:] PÅ‚eć i rodzaj w edukacji, M. ChomczyÅ„ska-Rubacha (red.), Åódź 2004.

Środa M., Rutkowska E., Edukacja [w:] Raport. Polityka równości płci. Polska 2007, Warszawa 2007.

Wiłkomirska A., Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, Warszawa 2005.

Wóycicka J., Dominiczak A., Edukacja kobiet [w:] Kobiety w Polsce w latach 90. , Warszawa 2003.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.