Strategie władzy, taktyki emancypacji . „Ukryty program†a świadomość praktyczna w edukacji nauczycieli

Rafał Włodarczyk

Abstrakt


The aim of this paper is to present the questions associated with “hidden curriculum†in the perspective of cultural and political anthropology. Focusing on division and distribution of disciplinary power and authority in the space of school, it explores the role of a teacher in the process of empowerment of pupils and regaining by them the subject position. The article develops studies undertaken in the book Levinas. Toward the Pedagogy of Asylum.


Słowa kluczowe


authority; critical pedagogy; definition of the situation; discursive cousciousness; division and discribution of disciplinary power; education of teacher; emancipation; empowerment; hidden curriculum; ontological security; practical cousciousness; reflex

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Agamben G., Profanacje, Warszawa 2006.

Arendt H., Kondycja ludzka, Warszawa 2000.

Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej, Warszawa 1994.

Arendt H., O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie, Warszawa 1998.

Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, J. Kohn (red.), Warszawa 2006.

Beck U., Giddens A., Lash S., Modernizacja refleksyjna: polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, Warszawa 2009.

Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, Kęty 2007.

Buber M., Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, Warszawa 1992.

Certeau M., Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, Kraków 2008.

Giddens A., Nowe zasady metody socjologicznej. Pozytywna krytyka socjologii interpretatywnych, Kraków 2001.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja†i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2002.

Giddens A., Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji, Poznań 2003.

Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 2000.

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, Wrocław 2006.

Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spor o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005.

Korczak J., Pisma wybrane, tom I, Warszawa 1984.

Meighan R., Socjologia edukacji, Z .Kwieciński (red.), Toruń 1993.

O autorytecie w wychowaniu i nauczaniu, M. Bednarska (red.), Toruń 2009.

Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Kraków 2004.

Steiner G., Po wieży Babel. Problemy języka i przekładu, Kraków 2000.

WÅ‚odarczyk R., Levinas. W stronÄ™ pedagogiki azylu, Warszawa 2009.

Żłobicki W., Ukryty program w edukacji: między niewiedzą a manipulacją, Kraków 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.