Ukryty program kształcenia lektorów języka polskiego jako obcego

Katarzyna Stankiewicz

Abstrakt


The aim of the article is to present the conclusions from a study of the hidden curriculum of foreign language teacher education. There have been analyzed new academic forms of education at chosen universities in Poland that are directed to Polish as a foreign language teachers-to-be. The content of the teacher education contributes to the view of Poland and Polish people among foreigners, what is the reason for its importance. In the text there are described crucial dimensions of the hidden curriculum like the work commitment, the approach to knowledge, course participants and teaching/learning process that are shaped during the teacher education. The study is based also on the concept of the ‘null curriculum’ and presents the missing elements of the teacher education.


Słowa kluczowe


hidden curriculum; foreign language; education of Polish language teachers; work commitment; artisan teacher

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bandura E., Nauczyciel jako mediator kulturowy, Kraków 2007.

Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie i ocenianie, Rada Europy, Warszawa 2003.

Ginsburg M., Clift R., Ukryty program akademickiego przygotowania nauczycieli, „Socjologia Wychowania†1997, AUNC XIII, z. 317.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Warszawa 1995.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Rylke H., Drugi program w szkole. Rola osobistego wymiaru w pracy nauczyciela, „Kwartalnik Pedagogiczny†1984, nr 1.

Rylke H., Klimowicz G., Szkoła dla ucznia. Jak uczyć życia z ludźmi, Warszawa 1992.

Stankiewicz K., Jawny i ukryty przekaz kulturowy w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Toruń 2009 [niepublikowana praca doktorska przygotowana na UMK w Toruniu pod kierunkiem prof. Z. Kwiecińskiego].

Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Kraków 2006.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.