Przygotowywanie do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych – niewykorzystane szanse

Anna Sajdak

Abstrakt


The author in her article brings closer some of the selected problems of vocational training and identifies educational needs in the area of pedagogical teacher preparation of vocational teachers. Maladjustment of vocational education to the needs and expectations of the labour market, debasement of vocational education, low educational results, deficiency in life and occupation perspectives of teenagers at schools, complicated environmental conditions constitute perfect opportunities for the development of various kinds of threats and pathology. Vocational school is not only not independent but perhaps even more entangled in educational problems. Teacher who works in vocational school therefore ought to dispose not only a wide range of competences connected with teaching subject but also educational and social competences. Chances for proper preparation to profession create opportunities to support education thanks to financial help form European Union. The author shares her reflection upon a subject of used and missed chances and for their fulfillment in organized by MEN competitions with reference to POKL.


Słowa kluczowe


vocational education; education; teachers; teaching competences; educational competences

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jeruszka U., Kwiatkowski S.M. , Podstawy kształcenia modułowego, Szczecin 1995.

Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty – kategorie – praktyki, Warszawa 1997.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwiatkowski S.M. , Doradztwo zawodowe w warunkach dynamicznych zmian zawodów i specjalności. Uczeń–pracodawca–zawód–standard–zatrudnienie [w:] Edukacja dla rynku pracy. Problemy poradnictwa zawodowego, Warszawa 2006.

Niećko I., Jegorow D., Cieślikowska M., Postawy i opinie uczniów białostockich szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z badań, Warszawa 2009.

Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z 26 czerwca 2007 i 16 lipca 2008 r.

Rudnicki P., Kutnowska B., Nowak-Dziemianowicz M., Nauczyciel: misja czy zawód? , Wrocław 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.