Zmieniająca się rzeczywistość społeczna a poszukiwanie nowego języka naukowego. Rozważania z socjologią edukacji w tle

Tomasz Leszniewski

Abstrakt


This article is attempt to portray changes take the place in theoretical dimension of sociology – especially sociology of education. Main goal the following considers is point at connection between socio-cultural conditions and science. Crucial issue is transformation of language of sociology analysis. This text take note of the turn from great group or social system language to idiosyncratic perspective. It is effect of scientists attempt to make adequate science language to changing socio-cultural environment.


Słowa kluczowe


sociological theory; language of science; social change; individualization; sociology of education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.

Bell D., Kulturowe sprzeczności kapitalizmu, Warszawa 1998.

Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Swidler A., Tipton S.M., Skłonność serce. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Warszawa 2007.

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny, Kraków 2007.

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna, Warszawa 2007.

Boudon R., Kryzys socjologii [w:] Czy kryzys socjologii, J. Szacki (red.), Warszawa 1977.

Bourdieu P.,. Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Warszawa 2005.

Bourdieu P., Medytacje paschaliańskie, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.

Bourdieu P., Wacquant L.J.D., Zaproszenie do socjologii refleksyjnej, Warszawa 2001.

Elliott A., Koncepcje „Ja”, Warszawa 2007.

Fend H., Morfologia pedagogicznego konserwatyzmu, „Nieobecne Dyskursy” 1993, cz. III.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Warszawa 2001.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, Warszawa 2006.

Giroux H.A., Reprodukcja, opór i akomodacja, „Nieobecne Dyskursy” 1991, cz. I.

Giroux H.A. , W kierunku nowej sfery publicznej, „Nieobecne Dyskursy” 1991, cz. I.

Gouldner A.W., The Coming Crisis of Western Sociology, New York–London 1970.

Grünbaum A., Podstawy psychoanalizy. Krytyka filozoficzna, Kraków 2004.

Jacyno M., Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Warszawa 1997.

Jacyno M., Kultura indywidualizmu, Warszawa 2007.

Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacja. Spor o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wrocław 2005.

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław 2006.

Lasch C., The Culture of Narcissism, American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York 1979.

Lasch C., Narcystyczna osobowość naszych czasów, „Res Publica” 2002, nr 1.

Mannheim K., Ideologia i utopia, Warszawa 2008.

McLaren P., Język, struktura i tworzenie podmiotowości, „Nieobecne Dyskursy” 1991, cz. I.

Melosik Z., Amerykańskie kontrowersje wokół teorii oporu [w:] Spór o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa–Toruń 1993.

Merton R., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Warszawa 2002.

Rorty R., Edukacja i wyzwanie postnowoczesności [w:] Spór o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa–Toruń 1993.

Rybicki P., Socjologia wychowania [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, W. Ambrozik, J. Modrzewski (red.), Koszalin 1998.

Sapiro S., Zmiana w edukacji i kryzys lewicy. W stronę postmodernistycznego dyskursu edukacyjnego [w:] Spór o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa–Toruń 1993.

Seidman S., Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja [w:] Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), t. I–II, Warszawa 2006.

Sennett R., Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2006.

Szkudlarek T., Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych [w:] Spor o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa–Toruń 1993.

Sztompka P., Stan refleksji teoretycznej w socjologii: trzy pytania podstawowe [w:] J.H. Turner, Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 1985.

Sztompka P., Boguni-Borowska M. (red.), Socjologia codzienności, Kraków 2008.

Śliwerski B., Kontestacja pedagogiki końca XX wieku, „Nieobecne Dyskursy” 1991, cz. I.

Turner J.H. , Struktura teorii socjologicznej, Warszawa 2004.

Turner J.H. , Stets J.E. , Socjologia emocji, Warszawa 2009.

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistyczna teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń 2007.

Wincławski W., U źródeł refleksji socjologicznej nad wychowaniem [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, W. Ambrozik, J. Modrzewski (red.), Koszalin 1998.

Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce Michała Bachtina w edukacji, Toruń 2000.

Włodarek J., Socjologia wychowania w systemie nauki o społeczeństwie, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1987, z. 1.

Włodarek J., Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, W. Ambrozik, J. Modrzewski (red.), Koszalin 1998.

Żuk P., Struktura a kultura. O uwarunkowaniach orientacji emancypacyjnych w społeczeństwie polskim, Warszawa 2008.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.