The Adopption for Social Networks and Lonlinesses of the Teacher Candidates

Duygu Multu Bayraktar, Elif Polat Hopcan, Sinan Hopcan

Abstrakt


The purpose of this study is to determine the relationship between the adoption of the social networks by teaching candidates and their loneliness. With this purpose in mind, 133 students from education faculties were involved in this study. In the study, the UCLA Loneliness Scale and the Social Networks Adoption Scale were applied to the students. After using the SPSS 18.0 program, the results from the scales were deduced using the Pearson Correlation, Independent t-Test, and One-Way Analysis of Variance (ANOVA). A significant relationship between students’ scores of loneliness and the usage of online social networks was revealed. The conclusion is that the loneliness scores of the students increase according to the frequency students use social networks. In addition, it can be said that the loneliness situation of students and their adoption of social networks does not change according to the universities in which they study.


Słowa kluczowe


Social networks; Adoption; Loneliness; Teacher Candidates

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aydın G., ve Demir A., Çok Yönlü Depresyon Envanterinin geçerlik ve güvenirliği [Reliability and Validity of Multiscore Depression Inventory], “Psikoloji Dergisi†1988, No. 6.

Büyüköztürk S., Çakmak E.K., Akgün Ö.E., Karadeniz S., ve Demirel F., Bilimsel Arastırma Yöntemleri, Ankara 2010.

Çağır G., Lise ve üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanım düzeyleri ile algılanan esenlik halleri ve yalnızlık düzeyleri arasındaki ilişki, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi 2010.

Çaylı M., Interactive Visualization of Heterogeneous Social Networks Using Glyphs, Sabancı University, Graduate School of Engineering, Master of Science, İstanbul July 2009.

Çetin E., Sosyal İletişim Ağları ve Gençlik: Facebook Örneği, Uluslararası Davraz Kongresi Bildiri Kitabı, 2009.

Çoklar A.N., Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler [in:] Ailede Dönüşümler, H. Ferhan Odabaşı (ed.), Ankara 2010.

Demir A., UCLA yalnızlık ölçeğinin geçerlik ve gü venirliği, “Psikoloji Dergisi†1989, No. 7, Vol. 23.

Eskin M., Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi, “Klinik Psikiyatri†2001, No. 4.

Genuis S.J., ve Genuis S.K., Implications of Cyberspace Communication: A Role for Physicians, “Southern Medical Journal†2005, No. 98.

Kobak K., ve Biçer S., Facebook Sosyal Paylaşım Sitesinin Kullanım Nedenleri, International Educational Technology Conference, Eskişehir 2008.

Kraut P., Patterson M., Lundmark V., Kiesler S., Mukopadhyay T., ve Scherlis W., Internet Paradox: A Social Technology that Reduces Social İnvolvement and Psychological Well-Being? , “American Psychologist†1998, No. 53.

Lefebvre H., Modern Dünyada Gündelik Hayat, İstanbul 2007.

Morahan-Martin J., The Relationship between Loneliness and Internet Use and Abuse, “Cyber Psychology and Behavior†1999, No. 2.

Morahan-Martin J., ve Schumacher P., Loneliness and Social Uses of the Internet, “Computers in Human Behavior†2003, No. 19.

Morahan-Martina J., ve Schumacher P., Incidence and Correlates of Pathological İnternet Use among College Students, “Computers in Human Behavior†2000, No. 16.

Pempek T., Yermolayeva A.Y., ve Calvert L.S., College Students’ Social Networking Experiences on Facebook, “Journal of Applied Developmental Psychology†2009, No. 30.

Peplau L.A., Perlman D., Perspectives Onloneliness [in:] Loneliness: A Sourcebook of Current Theory, Research and Therapy, L.A. Peplau, D. Perlman (eds.), New York 1982.

Russell D., Peplau L.A., ve Ferguson M.L., Developing a Measure of Loneliness, “Journal of Personality Assessment†1978, No. 42.

Sanders C.E., Field T.M., Diego M., ve Kaplan M., The Relationship of İnternet to Depression and Social Isolation Among Adolescents, “Adolescence†2000, No. 35, Vol. 138.

Saunders S., The Role of Social Networking Sites in Teacher Education Programs: A Qualitative Exploration [in:] Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference, K. McFerrin et al. (eds.), Chesapeake 2008.

Sezgin S., Erol O., Dulkadir N., ve Karakaş A., Bilgisayar ve öğretim teknolojileri (BÖTE) öğrencilerinon Facebook kullanım amaçları ve eğitsel bağlamda kullanımı ile ilgili görüşleri: MAKÜ örneği, International Educational Technology Conference, İstanbul 2011.

Timisi N., Yeni Ä°letiÅŸim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara 2003.

Turan Z., ve Göktaş Y., Çevrimiçi sosyal ağlar: öğrenciler neden facebook kullanmıyor? , 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat Üniversitesi, Elazığ 2011.

Turnalar Kurtaran G., İnternet Bağımlılığını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Mersin Üniversitesi 2008.

Usluel Y.K., ve Mazman S.G., Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği, “Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi†2009, No. 8, Vol. 15.

Whang L. S-M., Lee S., ve Chang G., Internet Over-Users’ Psychological Profiles: A Behavior Sampling Analysis on İnternet Addiction, “Cyberpsychology & Behavıor†2003, No. 2, Vol. 6.

Whitty M.T., ve McLaughlin D., Online Recreation: The Relationship between Loneliness, İnternet Self-Efficacy and the Use of the İnternet for Entertainment Purposes, “Computers in Human Behavior†2007, No. 3, Vol. 23.

Wood A.F., Online Communication: Linking Technology, Identity and Culture, Matwah 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.