Sto lat oświaty seksualnej w Polsce. Ideologia i polityka a potrzeby społeczne

Ewelina Wejbert-Wąsiewicz, Joanna Stanisz

Abstrakt


The history development and evolution of sexual education in Poland has been described in hereby article. Despite that since first social action of pioneer of sexual education till now over hundred years have passed, this theme still causes big political-ideologically disputes. Nevertheless it’s obvious that sexual education should be proceed, but the truth is that the compulsory programs has not been executing in the lesson reality though. The forceful social and sexual education to prevent the diseases, unwanted pregnancies, abortion – the vital drama. Unfortunately, in Poland this problem is still marginalized. There are three crucial reasons, which perpetuate such unfavourable state: social, cultural “tabu” of human sexuality “politicization” of human sexuality and, in practise, lack of fully-developed teaching body in sexual education.


Słowa kluczowe


contraception; sexual education; church; youth; state

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


„Biuletyn Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny” 1997, nr 1; 2005, nr 8.

Boy-Żeleński T., Piekło kobiet, Warszawa 1960.

CBOS, Aborcja, edukacja seksualna, zapłodnienie pozaustrojowe, II 2005.

CBOS, O wychowaniu seksualnym młodzieży, VIII 2007.

Chomczyńska-Miliszkiewicz M., Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, Lublin 2002.

Czekański A., Pigułka antykoncepcyjna i jej skutki dla zdrowia kobiety, „Problemy Rodziny”, 1990, nr 4.

Dobson J., Zasady nie są dla tchórzy, Warszawa 1993.

Duch D., Postawy środowiska lekarskiego wobec ustawy antyaborcyjnej [w:] Ustawa antyaborcyjna. Funkcjonowanie, skutki społeczne, postawy i zachowania, IX 2000, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Dudziak U., Seksualność a polityka od socjalizmu do liberalizmu, Toruń 2002.

Ehman R., Poronne działanie środków antykoncepcyjnych, Gdańsk 2004.

Fijałkowski W., Rodzicielstwo w zgodzie z naturą. Ekologiczne spojrzenie na płciowość, Poznań 1999.

Grabowscy M. i W., Niemyscy A. i M., Wołochowicz M. i P., Zanim wybierzesz… Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1998.

Izdebski Z., Ostrowska A., Seks po polsku: zachowania seksualne jako element stylu życia Polaków, Warszawa 2004.

Izdebski Z., Ryzykowna seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997–2001–2005, Zielona Góra 2006.

Izdebski Z., Zachowania prozdrowotne i seksualne w aspekcie HIV/AIDS w Polsce, Warszawa 1997.

Kultys J., Moralność seksualna młodzieży – ciągłość czy zmiana, Słupsk 2005.

Jaworski A., Grodzki A., Izdebski Z., Przemiany obyczajowości seksualnej młodzieży, Warszawa 1994.

Karta praw rodziny, http://www.srk.opoka.org.pl/srk/srk_pliki/karta.htm

Kornas-Biela D., Dudziak U., Edukacja seksualna czy wychowanie człowieka [w:] Wychowanie do życia w rodzinie, 11.12.1993.

Kozakiewicz M., Młodzież wobec seksu, małżeństwa i rodziny. Perspektywa europejska, Warszawa 1985.

Kozakiewicz M., Pro i contra w planowaniu rodziny i wychowaniu seksualnym, Warszawa 1989.

Łaciak B., Obyczajowość polska czasu transformacji, czyli wojna postu z karnawałem, Warszawa 2005.

Malary J.H., Nowy feminizm. Kobieta i świat wartości, Poznań 2002.

Malewska H., Psychospołeczne determinanty życia seksualnego kobiet, Warszawa 1986.

Mariański J., Praktyki religijne młodzieży a uznawane wartości prorodzinne [w:] Rodzina współczesna, M. Ziemska (red.), Warszawa 2001, s. 138.

McDowell J., Mity edukacji seksualnej, Warszawa 1999.

Ministerstwo Zdrowia, Raport Zdrowie kobiet w wieku prokreacyjnym 15–49 lat, UNDP, 2006.

Okólski M., Reprodukcja ludności a modernizacja społeczeństwa. Polski syndrom, Warszawa 1988.

Prostytucja nieletnich w perspektywie Dolnoślązaków. Raport z 2008 roku, A. Pierzchalska, Lisowska A., J. Kurzępa (red.), Wrocław 2008.

Riches V., Następstwa edukacji seksualnej, Gdańsk 1984.

Sandecki Cz., Katecheza szkolna a religijność polskich studentów, Kraków 2004.

Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002.

Sokolik W. i inni, Przysposobienie do życia w rodzinie, Warszawa 1987.

Starowicz Z.L., Obawy seksualne młodych, „Problemy Rodziny” 1990, nr 1.

Starowicz Z.L., Zabiegi przerywania ciąży w populacji 760 pacjentek Lekarskich Przychodni Specjalistycznych Towarzystwa Rozwoju Rodziny: analiza statystyczna, „Problemy Rodziny” 1989, nr 4.

Uścinowicz J., Planowane rodzicielstwo, Gdańsk 1998.

Wisłocka M., Sztuka kochania, Warszawa 1995.

Wiśniewska-Roszkowska K., Seks i moralność, Warszawa–Kraków 1988.

Wiśniewski-Roszkowska K., Problemy współczesnego erotyzmu, Warszawa 1986.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Lublin 1982.

Wróblewska W., Nastoletnie matki w Polsce. Studium demograficzne na podstawie badania „Ankieta Młodych Matek” z 1998. Monografie i opracowania, SGH, nr 340/22, Warszawa 1991.

Zagadnienia prorodzinnej edukacji seksuologicznej. Materiały z seminarium naukowego, Katowice 25.05.2002, J. Rzepka (red.), Mysłowice 2003.

Zielińska M., Wychowanie seksualne wobec zmian zachowań seksualnych młodzieży polskiej – analiza wyników badań własnych, „Ginekologia Praktyczna” 2007, nr 2.

Żarnowska A. i Szwarc A., Kobieta i małżeństwo. Społeczno- kulturowe aspekty seksualności wiek XIX i XX, Warszawa 2004.

Źródła internetowe:

http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3A3B8702 (dostępny 23.04.2009).

http://www.adwokatura.pl/Pliki/RaportGilaRoblesa.doc (dostępny 20.IV.2004).

http://www.badania-seksualne.pl/historia.htm (dostępny 23.04.2009).

http://www.federa.org.pl/dokumenty (dostępny 16 II 2008).

http://www.kosciol.pl/article.php?story=20041113164055113 (dostępny 15 IV 2005).

http://www.lubin.edu.pl/seks.htm (dostępny 23.05.2005).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.