Cielesność i seksualność – edukacyjne tropy ideologii romantycznej

Monika Staszewicz

Abstrakt


In this article the author invoking the Lawrecne Kohlber and Rochell Mayer concept characterizes psychological, epistemological and ethical aspects of romantic ideology which are scientific basis to formulate general aims of liberal education and sexual education in particular. In the light of romatic ideology the author particulary focused on influences of romantic ideology and shows trails of expression of children and teenager’s corporeality and sexuality. She also shows selected educational connotation and consequences of influenes of romatic ideology on creating of permisive sexual eduaction.


Słowa kluczowe


romantic ideology; sexuality; bodyliness; gender; educational alternatives; sexual education

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bereiter C., Moral Alternatives to Education, „Interchange” 1972, nr 3.

Brzezińska A., Zbójecki gościniec, Warszawa 1999.

Carlgren F., Wychowanie do wolności. Pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich, Gdynia 1994.

Holt J., The Underachieving School, First Sentient Publications, LLC, Boulder 2005.

Izdebski Z., Jaczewski A., Kocha. Lubi. Szanuje. Wychowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1999.

Izdebski Z., Ryzykowna dekada. Seksualność Polaków w dobie HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997–2001–2005, Zielona Góra 2006.

Key E., Stulecie dziecka, Warszawa 2005.

Kohlberg L., Mayer R., Rozwój jako cel wychowania [w:] Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, Z. Kwieciński, L. Witkowski (red.), Warszawa 1993.

Konopnicki J., Eksperymentalne szkolnictwo w Anglii i Szkocji, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964.

Kot S., Historia wychowania, Kraków 1924.

Kwieciński Z., Dylematy edukacji na przełęczy wieków, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2000, nr 1.

Madaras L i A., Moje ciało i ja. Książka dla dziewcząt, Warszawa 1996.

Miksza M., Zrozumieć Montessori, Kraków 1997.

Mroczkowska-Petry J., Amerykańska wojna kultur, Warszawa 1999.

Nalaskowski A., Edukacyjny show, Kraków 1998.

Neill A.S., Nowa Summerhill, Poznań 1994.

Neill A.S., Summerhill, Poznań 1994.

Pestalozzi J.H., Pisma pedagogiczne, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1972.

Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, Wrocław 1955.

Sawisz A., Szkoła a system społeczny, Warszawa 1989.

Schoenebeck von H., Antypedagogika, być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.