Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae. Zmiany tożsamości narodowościowej studentów UJ w latach 1850–1918

Marek Mariusz Tytko

Abstrakt


The article (the study) shows the importance (the significance) of the publication entitled Corpus Studiosorum Universitatis Iagellonicae for the researches of the ethnic (national) identity of the national minorities and of the ethnic groups, who were studying at the Cracow’s University in the years 1850–1918. On the basis of the source-based datas, taken from the Archive of the Jagiellonian University, there was shown the problem of the changes (changing) of the ethnic consciousness for example the students from three faculties: Theological, Medical and Law. In the years 1850/51–1917/18 there were studying about 24 thousands persons. Among 24 515 persons (but some persons can be repeated, happened again) only 23 162 persons defined their own ethnicity (nationality). In this group only 491 students (about 2%) were announcing the various (changed, differing) datas on the subject of their own belonging to the ethnicity-nationality (on the ethnic-national identification). 161 persons did changes of the ethnic option two times (twice over), while 330 persons - did it only one-time (only once).


Słowa kluczowe


The Jagiellonian University in Cracow; history of the universities; foreign students; ethnicities-nationalities; ethnical identity (national identity); national minorities; etnical minorities

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Album studiosorum Universitatis Cracoviensis, Ż.I. Pauli, B. Ulanowski, A. Chmiel, G. Zathey, C. Lewicki (red.), t. 1–5, Kraków [Kraków–Wrocław] 1887–1956.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850–1918. A-D, J. Michalewicz (red.), Kraków 1999.

Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51–1917/18. E-J, K. Stopka (red.), Kraków 2006.

Tytko M.M., W kręgu Andrieja Szeptyckiego. Kulturalne odrodzenie ukraińskie za czasów mecenatu metropolity [w:] Dzieje Podkarpacia, t. III, J. Gancarski (red.), Krosno 1999.

Tytko M.M., Studyci. Odrodzenie zakonu przez metropolitę Andrieja Szeptyckiego [w:] Dzieje Podkarpacia, t. III, Jan Gancarski (red.), Krosno 1999.

Ustawa naukowa. Rozporządzenie Ministerstwa Wyznań i Oświaty z dnia 1go października 1850 roku, L. 8214, D. P. P. L 370, którem w skutek Najwyższego Postanowienia z dnia 29go września 1850 r. ogłaszają się ogólne przepisy o pobieraniu nauk na wydziałach uniwersyteckich: w Wiedniu, Pradze, we Lwowie, Krakowie, w Ołomuńcu, Gradcu i Insbruku, [wyd. przed 1891].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.