Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków

Jacek Kurzępa

Abstrakt


After 2004 and after following Poland’s accession to the Schengen treaty Polish mobility has increased. It was connected with departures to countries where Polish people could work. As a result of opening European labor market many Polish people have emigrated. In the first emigration years there were people at age between 20. and 30. The rage has slowly increased with people above their 30thies. Going abroad causes great changes in people’s lives. The consequences of those departures spread to wider circle of people, for example to emigrant’s family (in Poland), to their local societies in Poland. Being abroad brings also new challenges. The main aim of the research and main topic of report is to characterize the sociocultural “hump” of emigration, in other words, to define the reasons of having problems with assimilation in a new country. It is also important to name the consequences of those problems for the individual, for his family in Poland and for his local society to which he will come back.


Słowa kluczowe


transformation of the political system; emigration; survival strategies; youth; consequences of the departures

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bartkowski J., Czy powstało pokolenie post-transformacyjne? [w:] Jak się dzielimy i co nas łączy? , M. Słowacka-Grajpers (red.), Kraków 2007.

Borowicz R., Zjawisko emigracji wśród młodzieży, „Studia Socjologiczne” 1992 nr 1–2.

Castles St., Miller M. J., The Age of Migration, Hampshire and London 1999.

Doyle R., Dokąd za chlebem? , „Świat Nauki” 2002 nr 4/128.

Dryll I., Migracja po polsku, „Nowe Życie Gospodarcze” 2007 nr 5/437.

Geografia gospodarcza świata, I. Fierli (red.), Warszawa 2000.

Giddens A., Europe In The Global Age, Cambridge 2007.

Kaczmarek P., Okoński M., Migracje specjalistów wysokiej klasy – w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, Warszawa 2005.

Maniak G., Nowak-Lewandowska R, Wybrane aspekty emigracji zarobkowych i ich konsekwencje dla rynku pracy w Polsce po 1 maja 2004 roku, [w:] Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych, D. Kopycińska (red.), Szczecin 2006.

Migration and Remittances. Easter Europe and the former Soviet Union, Bank Światowy 2006.

Olechnicki K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Toruń 1999.

Słownik społeczny, B. Szlachta (red.), Warszawa 2004.

Witosław A., Zagraniczne wyjazdy studentów. Bezpowrotnie „zarażeni” innością, „Pogranicze. Studia Społeczne”, t. XIII, Białystok 2007.

Żołędowski C., Przyczynek do migracji pracowniczych z Polski, „Polityka Społeczna” 2007, nr 5–6.

Strony internetowe:

www.Kafeteria.pl (maj 2006 dyskusji o emigracji, 17.05.2006)

http://londyn.gazeta.pl/londyn/1,87920,4961468.html


Refbacks

  • There are currently no refbacks.