Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów

Anna Gaweł

Abstrakt


School’s participation in creation of health potential of its students is of two-dimensional character. It is built through formation of personal resources for health in a child and through shaping of health conducing environmental factors. Psychosocial environment of the school constitutes fundamental element of environmental resources for the health of the pupils because it participates in satisfaction theirs psychical needs. This article comprises theoretical reflections about this issue and results of quantities’ studies focuses on dependence between the climate of the school and students’ psychosocial dimension of health.


Słowa kluczowe


school climate; health; psychophysical environment; students; perception

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adrian B., Klimat szkoły [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. II, T. Pilch (red.), Warszawa 2003.

Arends R. I., Uczymy się nauczać, tłum. K. Kruszewski, Warszawa 1994.

Dąbrowa E., Jaronowska S., Pestalozzi Johann Heinrich [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, T. Pilch (red.), Warszawa 2005.

Dąbrowski Z., Pedagogika opiekuńcza [w:] Pedagogika. Subdyscypliny wiedzy pedagogicznej, tom 3, Gdańsk 2005.

Gaweł A., Kultura zdrowotna szkoły, „Kultura i Edukacja” 2006, nr 1.

Gaweł A., Wychowanie zdrowotne w perspektywie teoretycznej [w:] Teoria wychowania w okresie przemian, E. Kubiak-Szymborska, D. Zając (red.), Bydgoszcz 2008.

Hędzelek K., Laskiewicz H., Wroczyński R., Historia kultury fizycznej w Polsce, Katowice 1974.

Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Gdańsk 1998.

Karski J. B., Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy, Warszawa 2007.

Konopnicki J., Powodzenia i niepowodzenia szkolne, Warszawa 1966.

Kupisiewicz Cz., Dydaktyka ogólna, Warszawa 2000.

Kupisiewicz Cz., Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny i niektóre środki zaradcze, Warszawa 1972.

Lalonde M., New Perspective on the Heath of Canadians, Ottawa 1974.

Łuciak B., Niepowodzenia w nauce. Przyczyny – skutki – zapobieganie, Poznań 2000.

Obuchowska I., Psychologiczne aspekty dojrzewania [w:] Dojrzewanie, A. Jaczewski, B. Woynarowska (red.), Warszawa 1982.

Petlak E., Klimat szkoły klimat klasy, tłum. D. Branna, Warszawa 2007.

Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne i metodyczne, Warszawa 1993.

Woynarowska B. (red.), Środowisko psychospołeczne szkoły i przystosowanie szkolne a zdrowie i zachowania zdrowotne uczniów w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2003.

Wygotski L. S., Wybrane prace psychologiczne, Warszawa 1971.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.