Edukacja tematem wyborczym – polityczne uwarunkowania reform systemów oświaty

Magdalena Ślusarczyk

Abstrakt


 

 


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Becker G., PISAa Folgen, „Neue Sammlung” 2003, nr 43.

Becker H., Der Bildungsrat, „Neue Sammlung” 1970, nr 10.

Bölsche J., Pfusch am Kind, „Der Spiegel” 2002, nr 20, www.spiegel.de.

Bukowska X., Cześnik M., Analiza treści programów wyborczych polskich partii politycznych 1991–2001 [w:] System partyjny i zachowania wyborcze. Dekada polskich doświadczeń, red. R. Markowski, Warszawa 2002.

Dahrendorf R., Bildung ist Burgerrecht, Bramsche–Osnabrück 1966.

Dzierzgowska I., Turski Ł. A., Wittbrodt E., Kontrreformacja, „Wprost” 11.11.2001, nr 989, www.wprost.pl.

Filas A., Szkoła oporu, „Wprost” 28.02.1999, nr 848, www.wprost.pl.

Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Bydgoszcz 2000.

Janowski A., Szkoła obywatelska. Amerykańskie doświadczenia – polskie potrzeby, Warszawa 2000.

Jerozalski J., Aktualne problemy oświatowe w Szwecji, Warszawa 1979.

Kuhlmann C., Curriculare Entwicklung aus der Sicht der Bildungsverwaltung, „Neue Sammlung” 1975, nr 15.

Mazur B., Ruch oporu, „Wprost” 14.02.1999, nr 846, www.wprost.pl.

Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Toruń 1998.

Nalewajko E., Populizm w demokracji [w:] Populizm a demokracja, red. R. Markowski, Warszawa 2004.

Nasalska E., Polsko-niemieckie dyskursy edukacyjne: lata 1949–1999, Warszawa 2004.

Niezgoda M., Oświata i procesy rozwoju społecznego: przypadek Polski, Kraków 1993.

Olejnik K., Szkolna kontrrewolucja, „Wprost” 03.12.2000, nr 940, www.wprost.pl.

Pilgram J., Der Ruck lasst auf sich warten, „Süddeutsche Zeitung” 12.09.1998.

Porwit K., Cechy gospodarki opartej na wiedzy (G.O.W.), ich współczesne znaczenie i warunki skuteczności [w:] Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku, red. A. Kukliński, Warszawa 2001.

Putkiewicz E., Programy kształcenia i podręczniki gimnazjalne. Raport, Warszawa 2001.

Radziwiłł A., Szkoła wyrównująca szanse, „Rzeczpospolita” 6.08.2004, s. A8.

Raschert J., Gesamtschule. Ein gesellschaftliches Experiment, Teil II, „Neue Sammlung” 1975, nr 15.

Richter I., Die Steuerund des Schulwesens durch Autonomie, „Neue Sammlung” 1999, nr 39.

Rubner J., Bildung – die endlose Misere, „Süddeutsche Zeitung” 7.09.2002.

Słodkowska I., Wybory 2001. Partie i ich programy, Warszawa 2002.

Tarkowska E., Wokół czasu i polityki. Wstęp [w:] O czasie, politykach i czasie polityków, red. E. Tarkowska, Warszawa 1996.

Terhart E., Zwischen Aufsicht und Autonomie. Geplanter und ungeplanter Wandel im Bildungsbereich, „Neue Sammlung” 2000, nr 40.

Theorie und Geschichte der Bildungsreform. Meisenheim, red. H. Kemper, [b.m.w.] 1984.

Toffler A., Zmiana władzy: wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia, Poznań 2003.

Turski Ł. A., Egzamin dojrzałości władzy, „Wprost” 02.09.2001, nr 979, www.wprost.pl.

Widmaier H. P., Bildung als politisches Gut, „Neue Sammlung” 1975, nr 15.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.