Oswajanie życia w blogowych notkach adolescenta

Sylwia Seul

Abstrakt


This issue presents getting experiences by early-adolescence children (13-16 year old) which can be seen in blog. Examined 1000 notes (20 f r om 50 blogs). We can see there emotions, morał values and signs of moral development. We will be searching ways of perceive the social world, interpersonal relations and narration. The last one can be helpful during solving adolescents identity problems. Contents of blog shows how children develop in everyday life.


Słowa kluczowe


adolescent, development, blog, emotions, narration, values, social perception, social relations

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Błachnio A., Przepiórka A., Żółte słoneczko, czyli: o czym rozmawiamy w sieci gadu-gadu [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, M. Sokołowski (red.), Toruń 2008.

Brzozowski P., Skala wartości (SW). Polska adaptacja Value Survey M. Rokeacha. Podręcznik, Warszawa 1989.

Gottman J.M., Katz L.Z., Hooven C., Parental Meta-emotion Philosophy and Emotional Life of Families: Theoretical Models and Preliminary Data, „Journal of Family Psychology" 1996, No. 10.

Hermans J.M., Hermans-Jansen E., ,Autonarracje: Tworzenie znaczeń w psychoterapii, Warszawa 2000.

Huk T., Edukacyjne wartości blogów internetowych, „Chowanna" 2007, nr 2.

Jankowski T., Integrująca rola uważności w kształtowaniu struktury koncepcji siebie, „Przegląd Psychologiczny" 2008, nr 51 (4).

Kiesner J., Cadinu P.F., Bucci M., Group Identification in Early Adolescence its Relation with Peer Adjustement and Its Moderator Effect on Peer Influence, „Child Development" 2000, nr 73(1).

Kulpa A., Poczucie bezpieczeństwa i osamotnienia młodzieży [w:] Żyć godnie..., referat, XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Poznań 2008.

Leszniewski T., Siła „międzyludzkich relacji", czyli tożsamość w ujęciu interakcyjnym, „Kultura i Edukacja" 2006, nr 2-3.

Obuchowska I.,Adolescencja [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, B. Harwas-Napierała, J. Trempała (red.), Warszawa 2000.

Oleś P., Wprowadzenie do psychologii osobowości, Warszawa 2003.

Pisula E., Sikora R., Wiek i płeć a radzenie sobie ze stresem przez młodzież w wieku 12-17 lat, „Przegląd Psychologiczny" 2008, nr 51(4).

Seul S., Blog adolescenta i wartości prezentowane w notkach [w:] Nowe wyzwania w komunikowaniu się, Międzynarodowa Konferencja, Szczecin 2009.

Seul S„ Blog - inkubator tożsamości?. „Studia Sociologica" 2008, nr 17.

Seul S., Ekspresja emocji w blogu nastolatka [w:] Media i społeczeństwo. Nowe strategie komunikacyjne, M. Sokołowski (red.), Toruń 2008.

Seul S., Rozwój tożsamości a aktywność twórcza „Nauczyciel i Szkoła" 2004, nr 24-25.

Seul S., Świat społeczny w blogu nastolatka [w:] Człowiek - rodzina - kultura. Szkice psychologiczne, H. Wrona-Polańska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Kraków 2008.

Seul S., Wizerunek innej osoby kreowany w blogu gimnazjalisty [w:] Konteksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, M. Sokołowski (red.), t. 2, Olsztyn 2007.

Seul S., Wolny (?) czas nastolatka w Sieci [w:] Homo creator czy homo ludens? Twórcy – internauci - podróżnicy, W. Muszyński, M. Sokołowski (red.), Toruń 2008.

Seul S„ Zasady moralne prezentowane w blogu nastolatka, „Analiza i Egzystencja" 2008, nr 8.

Szczęsna H., Hierarchia wartości młodzieży. Uwarunkowania rodzinne [w:] Człowiek – rodzina - kultura. Szkice psychologiczne, H. Wrona-Polańska, G. Rudkowska, L. Wrona (red.), Kraków 2008.

Timoszyk-Tomczak C., Czas spędzany przed komputerem i telewizorem w świadomości dzieci oraz rodziców [w:] Konteksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, M. Sokołowski (red.), t. 2, Olsztyn 2007.

Winniczki K., E-learning w gimnazjum [w:] Szkoła w dobie Internetu, A. Nowak, K. Winkowska-Nowak, L. Rycielska (red.), Warszawa 2009.

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.