Edukacja a ideologia. O filmowych obrazach szkoły

Ewelina Konieczna

Abstrakt


For many years the filmmakers and spectators have been interested in the problems of education. The films about the school are part of the history of the cinema, it s reception and they often stay in connection with social reality. The school presented in the films has got many different meanings and usually it criticizes the vision of contemporary world or reveals the pathology of the social systems. Many films regarding in their content to the school are plain of ideological context. The objective of this article is to present some aspects referring to the ideology in the images in film.


Słowa kluczowe


film, school, education, ideology, fascism, violence

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Althusser L., Ideologie i aparaty ideologiczne państwa. Wskazówki do badań [w:] L. Althusser, Positions, Editions Sociales, Paris 1976.

Bińczycka J., Przemoc tkwi w nas, „Edukacja i Dialog" 1994, nr 6.

Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy systemu nauczania, Warszawa 1990.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, Gdańsk 2003.

Helman A., Ideologia [w:] Słownik pojęć filmowych, t. 2, A. Helman (red.), Wrocław 1991.

Helman A., Problemy ideologii w filmie w świetle teorii lewicowo-radykałnych, „Przekazy i Opinie" 1989, nr 1-2.

Heywood A., Klucz do politologii. Najważniejsze ideologie, systemy, postaci, Warszawa 2008.

Hrebenda S., Mityczne aspekty ideologii [w:] Między realizmem a utopię, J. Świeca (red.), Katowice 1998.

Mazierska Ł., Szkoła w filmie: dżungla albo więzienie, „Iluzjon" 1993, nr 2.

Meighan R., Wczesne wychowanie i kształcenie, tłum. J. Majchrzak [w:] Nieobecne dyskursy, cz. V, Z. Kwieciński (red.), Toruń 1997.

Naturał Chiłdhood. Apractical Guide to the First Seven Years, J.B. Thomson et al. (red.) London 1994.

Nichols B., Ideology and the Image, Bloomington 1981.

Zwierzchowski P., Piękny sen pedagoga, czyli o pewnym wizerunku szkoły [w:] Piękny sen pedagoga. Literackie i filmowe portrety świata edukacji, Kraków 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.