Profile afektywno-emocjonalne uczniów nadużywających vs sporadycznie używających Internetu

Krzysztof Mudyń

Abstrakt


The Internet Addiction Test (IAD) by K. Young, Internet Attitudes Survey by E. Weiser along with K. Mudyńs Feelings Reality Inventory were administered to 151 students at age 15-19. According to IAD results three groups of the Internet users were distinguished: sporadic, moderate, and overusing. It was established that girls who are overusing the Internet gained lower scores than girls identified as sporadic users in two factors grouping specific positive feelings. In turn, boys overusing the Internet scored higher in the factor „It was not Ok". The group of the over-users also had lower results in a case of non-specific, positive emotions such as enthusiasm, satisfaction or internal calmness in comparison with the sporadic users. In addition, among the female participants, positive correlations between the intensity of using the Internet and number of siblings (r=0,37; p<0,001) and birth order (r=0,30; p<0,01) were noticed.


Słowa kluczowe


Internet overusing, specific vs. non-specific feelings, siblings and the Internet use

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Berne E., What Do You Say After You Say Hello. The Psychology of Human Destiny, London 1972/1993.

Caplan S.E., Preference for Online Social Interaction. A Theory of Problematic Internet Use and Psychosocial Well Being„Communication Research" 2003, No. 30 (6).

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Kraków 2006.

Harman J.P., Hansen C., Cochran M.E., Lindsey C.R., Liar, Liar: Internet Faking but Not Freąuency of Use Affects Social Skills, Self-Esteem, Social Anxiety, and Aggression „CyberPsychology & Behavior" 2005, No. 8 (1).

Harris Th. A„ W zgodzie z sobą i z tobią, Warszawa 1987.

Kalbach ]., I'm Feeling Lucky": The Role of Emotions in Seeking Information on the Web, „ Journal of the American Society for Information Science and Technology" 2006, No. 57 (6).

Kerckhove de D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości, Warszawa 1996.

Kraut R„ Patterson M„ Lundmark V., et al., Internet Paradox. A Social Technology that Reduces Social Involvement and Psychological Well Being?, „American Psychologist" 1998, No. 9 (53).

Lem S., Bomba megabitowa, Kraków 1999.

Leung L., Net-Generation Attributes and Seductive Properties of the Internet as Predictors of Online Activities and Internet Addiction, „CyberPsychology & Behavior" 2004, No 7 (3).

Morgan C., Cotten S., The Relationship between Internet Activities and Depressive Symptoms in a Sample of College Freshmen, „CyberPsychology & Behavior" 2003, No 6 (2).

Mudyń K., Technoświadomość. O zmieniającym się poczuciu realności i własnej tożsamości u użytkowników cyberprzestrzeni [w:] Człowiek wobec zmiany. Rozważania psychologiczne, D. Kubacka-Jasiecka (red.), Kraków 2001.

Mudyń K., W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć, Kraków 2007.

Mudyń K, Motyka H., Społeczne aspekty nadużywania Internetu wśród młodzieży w świetle dwóch rodzajów motywacji: społeczno-afektywnej i poznawczo-instrumentalnej [w:] Uzależnienie a rodzina, R. Domżał-Drzewicka, A. Ścibor, H. Kaźmierak (red.), Lublin 2008.

Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K„ Szczepaniak P., Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych CISS. Podręcznik, Warszawa 2005.

Whitty M.T., Carr A.N., Wszystko o romansie w sieci. Psychologia związków internetowych, Gdańsk 2009.

Weiser E.B., The Functions of Internet Use and Psychological Conseąuences, „CyberPsychology & Behavior"2001, No. 4(6).

Young K.S., Internet Addiction: the Emergence of a New Clinical Disorder, „CyberPsychology & Behavior" 1998, No. 1.

Young K.S., Caught in the Net: How to Recognize the Sigtis of Internet Addiction – and a Winning Strategy for Recovery, New York 1998.

Young K„ Rodgers R.C., The Relation between Depression and Internet Addiction, „Cyber-Psychology & Behavior" 1998, No. 1 (1).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.