Nauka religii w polskiej szkole - perspektywa oficjalnego i ukrytego programu

Karolina Slovenko

Abstrakt


Over the world the connections between religion(s) and education have been appearing for ages in different ways and with various intensity. Today the ideas of consensual truth and moving beyond the "other-denying ideology", religious pluralism, increase in personal spirituality,"voice" of minorities and mutual tolerance are propagated. Nowadays the role and place of religion in personal and social life have been changed. But at the same time modern world can provide the conditions for the reemergence and revival of religion. In this context I consider a presence of religion classes and their ąualities, features in Polish schools. This paper concerns this issue with regard to the legał documents and the concept of hidden curriculum (with its aspects: parents and their childreńs decisions about participation/ non-participation in religion classes, the official curriculum, the content of schoolbooks, the schedules of classes etc.).


Słowa kluczowe


religious pluralism, religion classes, Polish schools, hidden curriculum

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa 2006.

Co zrobić z religią w szkołach?, http://www.tvn24.pl/12690,1565665,„co-zrobic-z-religiaw-szkolach,wiadomosc.html.

Czerni M., Kontrowersje wokół nauczania religii w szkole, http://www.scenamysli.eu/artykuly.php?id=259〈=PL&dzial=l.

Dzierzgowska I., Średnia z religią - analiza stanu prawnego i faktycznego, http://www.monitor.edu.pl/analizy/srednia-z-religia-a-analiza-stanu-prawnego-i-faktycznego. Html.

Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/dla-nauczycieli/edukacja-historyczna-i obywatelska.

Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne. Stowarzyszenia narodowościowe i etniczne w Polsce 2000-2002, Warszawa 2003.

Komisja Episkopatu ds. Wychowania, http://www.katecheza.episkopat.pl/.

Meighan R., Socjologia edukacji, Toruń 1993.

Melosik Z., Pedagogika postmodernizmu [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 1, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2004.

Nasze dzieci nie chcą lekcji religii, http://katowice.naszemiasto.pl/wydarzenia/899071.html.

Rodzice są za religią w szkołach, http://www.tvn24.pl/12690,1564138,,,rodzice-sa-za-religia-w-szkolach,wiadomość.html.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, http://www.reformaprogramowa.men.gov.pl/images/docs/akty_prawne/rozp_19920414.pdf.

Sprawozdanie z działalności Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w latach 1999-2004, http://www.katecheza.episkopat.pl/sprawozd.htm.

Szkudlarek T., Pedagogika krytyczna [w:] Pedagogika. Podręcznik akademicki, 1.1, Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Warszawa 2004.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków 2005.

Witkowski L., Między pedagogikę, filozofię i kulturę. Studia, eseje, szkice, Warszawa 2007.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii rzymskokatolickiej w szkołach, http://www.katecheza.episkopat.pl/zasady.htm.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.