Poznawcze aspekty spostrzegania przez młodzież zachowań dewiacyjnych

Tadeusz Kluz

Abstrakt


Present Project main subject was an analysis of selected, cognitive dimensions of perception and valuation of deviant behaviours among young people by their peers. Deviant behaviours are those which contravene behavioural standards ascribed to the age and psychosocial situation of the youngsters. Cognitive dimensions of deviant behaviours perception reflected estimation of their prevalence and degree contact with them. The research results indicate that the respondents reckon behaviours inconsistent with requirements of a student social role as frequent among young people. At the same time they declare to have significant degree of contact with such behaviours. Behaviours composing syndrome of depravation and delinquency are deemed rare and infrequent in the respondents" closest environments. Alarming exception constłtutes drinking of alcohol, which is perceived as frequent and to large extent experienced in close environments of inquired students. Above described correlations are statistically significantly diversified depending on the school level. Students of vocational schools are more likely to perceive deviant behaviours widespread and declare to encounter more frequent contact with them those who attend secondary schools.


Słowa kluczowe


Deviance, perception, cognitive aspect. Youth, social perception, contact, prevalence (frequency)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Batawia S., Proces społecznego wykolejania się nieletnich przestępców, Warszawa 1958.

Biela A., Współczesne tendencje w psychologii poznawczej, Lublin 1991.

Bielicki E., Uwarunkowania zachowali przestępczych w percepcji społecznej, Prace Komisji Filozofii i Socjologii, t.VII, Warszawa-Poznań 1984.

Brunner J.S. ,Poza dostarczone informacje. Warszawa 1978.

Konopczyński M., Pytka L., Studenci wobec zjawisk patologii społecznej, Siedlce 1986.

Kwaśniewski J., Kojder A., Postawy mieszkańców Warszawy wobec zjawisk i zachowań dewiacyjnych, „Studia Socjologiczne" 1979, nr 1.

Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, Warszawa 1986.

Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne, S. Kawula, H. Machel (red.), Toruń 1997.

Obuchowski K., Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, Wrocław 1997.

Ostrihanska Z., Problem nieprzystosowania społecznego u młodzieży [w:] Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, J. Jasiński (red.), Warszawa 1978.

Pospiszyl K., Żabczyńska E., Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie, Warszawa 1980.

Pospiszyl K., Niedostosowanie społeczne - przejawy, przyczyny i sposoby terapii, Warszawa 1978.

Poznanie i zachowanie, T. Maruszewski (oprać.), Poznań 1986.

Reykowski J., Osobowość a prospołeczna percepcja [w:] Studia z psychologii emocji, motywacji i osobowości, J. Reykowski, O. Owczynnikowa, K. Obuchowski (red.), Wrocław 1997.

Rosch E., Principles of categorization [w:] Cognitions and Categorisation, E. Rosch., B.B. Lloyd (red.), Hillsdale, Erlbaum 1978.

Schank R.C., Abelson R.P., Scripts, Plans, Goals and Understanding, New York 1977.

Siemaszko A., Percepcja dewiacji w społeczeństwie, „Archiwum Kryminologii" 1991, t. XVII.

Siemaszko A., Zachowania dewiacyjne młodzieży, Warszawa 1987.

Skarżyńska K., Spostrzeganie ludzi, Warszawa 1981.

Warr P.B., Knapper Ch., The Perception of People and Events, London 1968.

Weigl B„ Stereotypy i uprzedzenia [w:] Psychologia, J. trelau (red.), t. 3, Gdańsk 2000.

Wójcik D., Nieprzystosowanie społeczne młodzieży, Warszawa 1984.

Zaborowski Z., Stosunki międzyludzkie, Wrocław 1976.

Zagadnienia nieprzystosowania społecznego i przestępczości w Polsce, J. Jasiński (red.), Warszawa 1978.

Zagadnienia przestępczości w Polsce, J. Jasiński (red.), Warszawa 1975.

Zandecki A., Wykształcenie a jakość życia, Toruń-Poznań 1999.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.