Kultura w ujęciu ks. Franciszka Karola Blachnickiego

Marek Mariusz Tytko

Abstrakt


The author in the article (the study) shows the problem of culture in the conception created by rev. Franciszek Karol Blachnicki (born 1921, died 1987), Polish theologian of culture, who graduated [M.A. ] the Faculty of Theology at the Jagiellonian University in Cracow (1950), and in the next time he became a doctor of the Catholic University in Lublin (Poland) and the creator of the Movement Light-Life. The author of this paper shows special aspects of this conception on the basis of the selected source-based citations taken from the books by rev. Blachnicki. The most important aspects of his original conception of culture are: 1) realism, 2) rationalism, 3) activism, 4) personalism, 5) ecclesialism ('Church communitism'), 6) anti-liberalism, 7) criticism, 8) classical pedagogism (the culture as the education, in Greek language: paideia).


Słowa kluczowe


pedagogy of culture, culture and education, Christianity, Christian education (Christian formation), theology of culture, history of Polish pedagogical thought (history of Polish conception of pedagogy)

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blachnicki E, Myśli, wyznania, testament, wybór i oprać. A. Oleszczuk, A. Wojnowski, Lublin 2002.

Blachnicki F., Oaza Rekolekcyjna Diakonii Ruchu Światło-Życie, Lublin 1995.

Blachnicki E, Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna, cz. II: Modlitwa o dar Nowej Wspólnoty, Lublin 1992.

Blachnicki F., Szkoła Modlitwy, cz. IV: Namiot Spotkania, Krościenko nad Dunajcem 2000.

Łuczyńska B., Badania historyczne w pedagogice [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, Stanisław Palka (red.), Kraków 1998, s. 121-134, bibliogr.

Tytko M.M., Człowiek, wartości, wychowanie - w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, mnps.

Tytko M.M., Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie do wiary, nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Fatniliaris consortio". Przesłanie moralne Kościoła, ks. Krzysztof Jeżyna, ks. Tadeusz Zadykowicz (red.), Lublin 2008, s. 193-220, przyp.

Tytko M.M., Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950 oraz początki koncepcji świętości i w jego teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" 2009, nr 91, s. 343-354, przyp., bibliogr.

Źródła archiwalne (wybór):

I. Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie:

Wydział Teologiczny UJ, teczki studenckie, sygn. AUJ WT II 252, Blachnicki Franciszek, 1950 [promotor pracy magisterskiej: ks. prof. Marian Michalski],

II. Archiwum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie:

Blachnicki Franciszek, ks., Metoda przeżyciowo-wychowawcza dziecięcych rekolekcji zamkniętych. Stadium pedagogiczno-pastoralne, praca licencjacka, Lublin 1963, s. XIII, 397, sygn. AU KUL: T. lic. 219. [Promotor pracy: prof. dr Stefan Kunowski, recenzent: ks. prof. dr hab. Józef Pastuszka; tytuł licencjata został uzyskany w dniu 29 maja 1963 r.].

Blachnicki Franciszek, ks., Pośrednictwo Zbawcze Kościoła w ujęciu Franciszka Ksawerego Arnolda. Problem zasady formalnej teologii pastoralnej, praca doktorska, Lublin 1965, s. 353, sygn. AU KUL:T. d. 146. [Promotor: ks. prof. dr hab. Wincenty Granat, recenzenci: ks. prof. dr hab. Władysław Poplatek, KUL, ks. prof. dr hab. Józef Dejczak, ATK, stopień doktora uzyskany w dniu 19 czerwca 1965 r.].

Blachnicki Franciszek, ks., Eklezjologiczna dedukcja teologii pastoralnej, praca habilitacyjna, wyd. Mała Poligrafia KUL, Lublin 1971, s. V, 529, sygn. AU KUL: T. h. 20. [Recenzenci: ks. prof. dr hab. Adam Szafrański, KUL, ks. prof. dr hab. Czesław Bartnik, ks. prof. dr hab. Henryk Bogucki, ATK; kolokwium habilitacyjne: 13 kwietnia 1973 r.; zatwierdzenie przez Radę Wydziału Teologicznego KUL: 13 kwietnia 1973 r.; zatwierdzenie przez Senat Akademicki KUL, 23 czerwca 1973 r.].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.