Aksjologiczne problemy szkół przy polskich placówkach dyplomatycznych

Andrzej Kusztelak

Abstrakt


The lack of persistent improvement in the Polish educational system is a major issue for Poland. In this publication the attention was called to existing and performing Polish schools at diplomatic and consular agencies in Europe. After the short introduction, the author shows the development of Polish schools abroad in comparison to educational changes in Poland following the second World War. He pointed to changes of priority in the educational and didactic system that took place in Polish schools abroad between 1967-1999.

The second part of the publication defines organizational growth and authentic school rebirth is to acknowledge school as a self teaching organization. The theory was discussed in a graphic way.


Słowa kluczowe


educational changes, Polish schools at embassies and consular offices, priority in the educational and didactic system, school as the seif-study organization

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


AMOiSW, teczka 574/4.

Dalin P., Rolff G.H., Changing the School Culture, London 1993.

Dokumenty Krajowej Konferencji Delegatów PZPR, Warszawa 1984.

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty 1945, Nr 6, poz. 233.

Jarosz D., Polacy i stalinizm 1944-1956, Warszawa 2000.

Jasińska A., Siemieńska R., Wzory osobowe socjalizmu, Warszawa 2000.

Karolczak J., Zespół Szkól Ogólnokształcących dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicę. Rys historyczny, Warszawa 1997.

Kosiński A., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Warszawa 2000.

Kusztelak A., Klasa szkolna środowiskiem motywującym ucznia [w:] Edukacja w społeczeństwie „ryzyka". Bezpieczeństwo jako wartość, M. Gwoździcka-Piotrowska, A. Zduniak (red.), Poznań 2007.

Polityka RP wobec Polonii i Polaków za granicą. Działalność Komisji Międzyresortowej i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska", „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej 1995", Warszawa 1995.

Schultz R., Szkoła - instytucja, system, rozwój, Toruń 1992.

Senge M.P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Kraków 2004.

Suchodolski B., O pedagogikę na miarę naszych czasów, Warszawa 1959.

Szkice z teorii i praktyki zmiany oświatowej, E. Potulicka (red.), Poznań 2001.

Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę?, Kraków 1998.

Talik-Orłowska A., Szkoła a misja, „Dyrektor Szkoły" 2004, nr 3.

Wlazło S., Wizja i misja w szkole, „Dyrektor Szkoły" 2004, nr 7-8.

Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Warszawa 2002.

Zawadowska J., Wyzwania szkoły XXI wieku, „Dyrektor Szkoły" 2004, nr 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.