Kultura i Edukacja

Kwartalnik „Kultura i Edukacja” jest naukowym periodykiem o prawie dwudziestoletniej tradycji wydawniczej. Jego zasadniczym celem jest upowszechnianie wyników prowadzonych badań naukowych. Zakres tematyczny publikowanych tekstów obejmuje cały wybór nauk społecznych – przede wszystkim socjologię, kulturoznawstwo i pedagogikę, ale również filozofię, psychologię, politologię czy antropologię. Troska o wysoki poziom merytoryczny i edytorski, bogactwo tematyczne i międzynarodowa otwartość – to główne cechy „Kultury i Edukacji”. Są one wyrazem realizacji misji przyświecającej twórcom i redaktorom – tworzenie interesującego oraz wartościowego periodyku wprowadzającego w obieg europejski, a nawet światowy, naukowe odkrycia. Starania o zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych prac zaowocowały stworzeniem funkcjonalnej, kilkustopniowej procedury recenzyjnej – teksty poddawane są zarazem ocenie wewnętrznej, jak i zewnętrznej.


Międzynarodowy charakter pisma potwierdza zarówno wielonarodowy skład Rady Naukowej, oraz – przede wszystkim – Autorzy, ich cenne pod względem poznawczym teksty. „Kultura i Edukacja”, jako wciąż rozwijające się pismo naukowe, wychodzi na przeciw oczekiwaniom nowoczesnego, globalnego świata nauk humanistycznych. Oprócz języka lokalnego – wersja polskojęzyczna, systematycznie publikowana jest wersja anglojęzyczna (2 numery w roku) oraz wersja chińskojęzyczna (1 numer w roku). Jest to konieczne, aby stworzyć platformę wymiany poglądów i doświadczeń uczonym pochodzącym z różnych zakątków świata. Ta formuła jest niezwykle cenna dla rozwoju nauki. Najnowszą inicjatywą jest wprowadzenie periodyku na bardzo duży i interesujący rynek wydawnictw chińskich. W miarę upływu czasu, wraz ze zmianą oczekiwań czytelników, ewoluuje sama forma ukazywania czasopisma – do formuły wersji papierowej dodana została w pełni profesjonalna wersja elektroniczna. Zgodnie z zasadą popularyzacji nauki wersje obcojęzyczne są od początku w pełni dostępne na stronie www. Coraz to większa waga przywiązywana jest do promocji czasopisma – służą temu egzemplarze wysyłane do bibliotek, newsletter, itp.


O wysokim statusie „Kultury i Edukacji” świadczy nie tylko wysoka krajowa ocena parametryczna, ale przede pozycja na liście European Reference Index for Humanities (ERIH). Plany na najbliższe lata związane są z wpisem periodyku na ISI Master Journal List oraz uzyskaniem możliwie wysokiego Impact Factor.