No 1 (2014)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

In memoriam PDF
- -
Od redakcji (Agnieszka Jeran) PDF
Agnieszka Jeran
Quasi-rynek edukacyjny PDF
Marcin Boryczko
Cierpkie owoce reformy edukacji – perspektywa psychologiczna PDF
Marzanna Farnicka, Hanna Liberska
Parentyfikacja dziadków czynnikiem resilience w funkcjonowaniu rodziny samotnej matki – przegląd badań PDF
Elżbieta Napora, Agnieszka Kozerska, Anna M. Schneider
Kultura twórczych dyskusji . Komunikat z badań eksperymentalnych PDF
Zofia Okraj
Nauczyciel w „zwierciadle†kultury wirtualnej i wizualnej PDF
Tomasz Huk
„Co po kryzysie?†XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, Szczecin, 11 – 14 września 2013 PDF
Marek S. Szczepański, Anna Śliz
Co z tym… wolontariatem? Przegląd wątków z obrad grupy „Wolontariat: nowe formy, nowe szanse, stare problemy†w ramach XV Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego PTS w Szczecinie PDF
Agnieszka Jeran, Anita Basińska
Nowy wolontariat w polu zróżnicowań – poszukiwanie modelu PDF
Agnieszka Jeran, Anita Basińska
Zaangażowanie Polaków mieszkających za granicą w działalność organizacji polonijnych PDF
Michał Nowosielski
Prawne i praktyczne aspekty wolontariatu w działalności polskich partii politycznych PDF
Agnieszka Bejma
Zaawansowane szkolenia dla wolontariuszy : formy, cele, problemy. Teoretyczne i praktyczne implikacje dla normatywnej idei wolontariatu PDF
Łukasz Jackiewicz, Melanie Rau
„Voluntas†– woluntariat jako praca – transgresyjne formy wolontariatu. Ciągłość i zerwanie PDF
Marek Nowak
Wolontariat hospicyjny wczoraj a dziś . Próba opisu zmian strategii mobilizacyjnej do wolontariatu w perspektywie symbolicznej PDF
Paulina Wiensak
Urszula Dernowska (rec.): Douglas Fisher, Nancy Frey, Ian Pumpian: How to Create a Culture of Achievement in Your School and Classroom, Alexandria 2012. PDF
Urszula Dernowska
Rafał Hryszko (rec.): Jarosław Dumanowski, Andrzej Pawlas, Jerzy Poznański, Sekrety kuchmistrzowskie Stanisława Czernieckiego. Przepisy z najstarszej polskiej książki kucharskiej z 1682 roku, Muzeum Pałac w Wilanowie, Warszawa 2010. PDF
Rafał Hryszko
Maciej Gurtowski (rec.): Martin Lindstrom, Zakupologia. Prawda i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy, Kraków 2009. PDF
Maciej Gurtowski
Maryana Prokop: Dokąd zmierza Ukraina? Perspektywy współpracy z Unią Europejską i Federacją Rosyjską PDF
Maryana Prokop