No 4 (2012)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Ruchy społeczne jako czynnik i wynik zmian społecznych PDF
Michał Nowosielski
Posłuszeństwo wobec autorytetu nauczyciela w sytuacji wcześniejszego wzbudzania lub redukowania indywidualnego poczucia władzy PDF
SÅ‚awomir Pasikowski
Estetyka codzienności. Analiza wzornictwa emocjonalnego PDF
Aleksandra Jasielska
Polityka standardów. Konstruowanie pola obiektywności w diagnostyce psychiatrycznej na przykładzie DSM-III PDF
Michał Wróblewski
Równość rodzajowa w edukacji jako konstrukt teoretyczny i praktyka oświatowa PDF
Mariola Chomczyńska-Rubacha
Kształtowanie indywidualnej różnojęzyczności na wczesnych etapach nauczania – europejski kontekst oraz egzemplifikacje PDF
Marta Kotarba-Kańczugowska
Przemiany edukacyjne w Wenezueli w latach prezydentury Hugo Cháveza – szansa, stagnacja czy zagrożenie? PDF
Anna Ratke-Majewska
Szkolnictwo wyższe Kirgistanu na tle światowych tendencji edukacyjnych PDF
Svetlana A. Łoktionowa
Problem ekonomizacji edukacji w ujęciu polskiej publicystyki konserwatywnej PDF
Tomasz Tokarz
Przemysław Wewiór (rec.): Anna Krawczyk, Hobbes i Locke: dwoiste oblicze liberalizmu, Warszawa 2011 PDF
Przemysław Wewiór
Sonia Zieleniewska (rec.): Scott Lash, Celia Lury, Globalny przemysł kulturowy. Medializacja rzeczy, Kraków 2011 PDF
Sonia Zieleniewska
Dariusz Pakalski (rec.): Immanuel Kant, Dzieła zebrane, t. VI, Pisma po roku 1781, Toruń 2012 PDF
Dariusz Pakalski
Arkadiusz Karwacki: Współczesne problemy polityki społecznej w Polsce – kontekst zjazdu Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej PDF
Arkadiusz Karwacki