No 3 (2012)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Nienormatywna seksualność w perspektywie teorii queer PDF
Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc
Uwarunkowania procesu kształtowania się tożsamości w okresie przejścia z adolescencji do dorosłości PDF
Anna Izabela Brzezińska, Tomasz Czub, Szymon Hejmanowski, Małgorzata Rękosiewicz, Radosław Kaczan, Konrad Piotrowski
Motywacja leżąca u podstaw kłamania i psychologiczne wymiary kultury podłożem międzykulturowych różnic w dopuszczalności kłamstwa PDF
Katarzyna Cantarero
Psychoewolucyjne ramy popkultury. Ewolucja umysłu a treści rozrywki PDF
Tomasz Kozłowski
Między systemem skandalizacji a mechanizmem skandalu – prowokacji. Wzajemne zależności sztuki i mediów PDF
Marcela Kościańczuk
E-learning na obszarach wiejskich Polski PDF
Anna Pokorska, Andrzej Kaleta
Egalitaryzacja i elityzacja szkół średnich PDF
Alicja Zawistowska
„Uczniowie z problemamiâ€, problem z uczniami i idealna lekcja. Narracje nauczycieli o sensie pracy PDF
Piotr Stańczyk
Przekonania na temat ludzi i świata a lęk w grupach młodzieży dostosowanej i niedostosowanej społecznie PDF
Łukasz Baka
Sport – łączy miliony ludzi, ale tylko nielicznych socjologów. Refleksje „postkonferencyjne†PDF
Radosław Kossakowski
Mecz jako święto narodu. Nacjonalizm i etniczność w piłce nożnej PDF
Piotr Małczyński
Piłka nożna w uścisku rynku? Społeczne konsekwencje komercjalizacji futbolu w narracjach kibiców Lechii Gdańsk oraz FC Twente PDF
Radosław Kossakowski, Tomasz Szlendak, Dominik Antonowicz
Sport – od medialnego zapośredniczenia do mediatyzacji PDF
Katarzyna Kopecka-Piech
Anna Izabela Brzezińska, Tomasz Czub, Anna Nowotnik, Małgorzata Rękosiewicz: Wspomaganie polskiej młodzieży we wkraczaniu w dorosłość. Dyskusja na marginesie raportu „Młodzi 2011†PDF
Anna Izabela Brzezińska, Tomasz Czub, Anna Nowotnik, Małgorzata Rękosiewicz
Ewa Narkiewicz-Niedbalec: Co naprawdę wiedzą socjologowie o młodych Polakach – co politycy mają im do zaoferowania? PDF
Ewa Narkiewicz-Niedbalec
Michał Kopczyk (rec.): Wspólnota i wspólnotowość w filozofii dawnej i współczesnej, M. Żardecka-Nowak, P. Paczkowski (red.) PDF
Michał Kopczyk