No 1 (2012)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

E-learning jako wyzwanie dla systemu edukacji PDF
Anna Izabela Brzezińska, Elżbieta Hornowska, Katarzyna Kaliszewska-Czeremska, Joanna Matejczuk
Graeae theatre company – brytyjski przykład „estetyki dostępu†PDF
Ewa Jeleń
Foucaultowska koncepcja „urządzania†w krytycznej refleksji nad neoliberalną polityką edukacyjną PDF
Helena Ostrowicka
Powerpointowanie. Nowe konwencje tworzenia graficznych reprezentacji wiedzy PDF
Karolina J. Dudek
Edukacyjne i społeczno-emocjonalne konsekwencje zjawiska eurosieroctwa PDF
Sławomir Trusz, Roma Kwiecińska
Konstruktywistyczna teoria kształcenia w praktyce edukacyjnej – wybrane aspekty PDF
Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Rola wychowawcza dziadków w zróżnicowanych etnicznie wsiach województwa podlaskiego PDF
Joanna Borowik
CEGEP – „most†wyższej edukacji PDF
Konrad W. Studnicki-Gizbert
Konferencja Nowożytna filozofia brytyjska i jej znaczenie, Instytut Filozofi i UMK, Toruń, 21–22 czerwca 2011 r. PDF
Adam Grzeliński
Feminizm Johna Stuarta Milla PDF
Barbara Grabowska
Użyteczność, piękno, wartość – estetyka Adama Smitha PDF
Anna Markwart
Zapowiedź psychoanalitycznego ujęcia kategorii wzniosłości w filozofii Edmunda Burke’a PDF
Anna Zofia Jaksender
Beata Kosowska-Gąstoł (rec.): Maria Wincławska, Unia Wolności. Partia polityczna w okresie transformacji PDF
Beata Kosowska-Gąstoł
Judyta Węgłowska (rec.): Wiesław Wacławczyk, Wolność słowa. Zagadnienia wybrane PDF
Judyta Węgłowska
Anna Ciechanowska: Europejski Kongres Kultury, 8–11 września 2011, Wrocław PDF
Anna Ciechanowska
Marta Kotarba-Kańczugowska: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: „Komunikacja jako narzędzie (po)rozumienia†PDF
Marta Kotarba-Kańczugowska