No 4 (2011)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Profesor Kazimierz Zbigniew Kwieciński – doktorem honoris causa PDF
- Redakcja „Kultury i Edukacji”
Przemiany miłości erotycznej a teoria procesu cywilizacyjnego Norberta Eliasa PDF
Katarzyna Suwada
Perspektywa konstruktywistyczna jako filozoficzna podstawa rozważań nad komunikacją PDF
Michał Wendland
Metapiśmienność jako cel kształcenia akademickiego w świecie nowych mediów PDF
Marcin Sieńko
Wolontariat, ale jaki? PDF
Marek Nowak
Dylematy zaangażowania – wolontariat w świadomości społecznej PDF
Barbara Janik, Mikołaj Jacek Łuczak
Między kampanią społeczną a osobistym doświadczeniem. O dwóch dyskursach na temat wolontariatu PDF
Ryszard Necel
Co można zyskać, będąc wolontariuszem na wielkich imprezach? O korzyściach z wolontariatu akcyjnego w świetle badań jakościowych w trzech wybranych miastach Polski PDF
Anita Basińska, Agnieszka Jeran
Wolontariat jako forma uczestnictwa w kulturze PDF
Przemysław Nosal
Efekt maskotki. Relacje międzysektorowe w zarządzaniu wolontariatem podczas wielkich imprez PDF
Krzysztof Bondyra, Marcin Sadło, Dominik Postaremczak
Całościowy projekt zmian w edukacji Aharona Avirama PDF
Zbigniew Kwieciński
Postmodernizm a utopie edukacyjne PDF
Hanna Kostyło
Edukacja zorientowana na autonomiÄ™ PDF
Piotr Kostyło
Zanikanie dzieciństwa w ponowoczesności i jego konsekwencje edukacyjne. Rozważania wokół koncepcji A. Avirama PDF
Beata Krzywosz-Rynkiewicz
Tomasz Biernat (rec.): Roger Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie PDF
Tomasz Biernat
Janusz Mucha, Paulina ÅšwiÄ…tek: „Stosunki spoÅ‚eczne w niespokojnych czasachâ€. Uwagi o socjologii kryzysu na poczÄ…tku XXI wieku PDF
Janusz Mucha, Paulina ÅšwiÄ…tek
Marek Nowak: Stosunki społeczne w czasach zawirowań – notatka z kongresu socjologicznego w Genewie PDF
Marek Nowak