No 2 (2011)

Kultura i Edukacja

Spis treści

Articles

Profanacje, detronizacje, odwrócenia – karnawalizacja chrześcijańskiego „sacrum†w sztuce współczesnej (przypadek Doroty Nieznalskiej) PDF
Marcin Kowalczyk
Trening socjalizacyjny. Wybrane zagadnienia kształtowania ról płciowych w procesie edukacji PDF
Magdalena Åšlusarczyk
Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego PDF
Wacław Branicki, Ewa Augustyniak
Edukacja szlachcica – ideały i postulaty w staropolskim piśmiennictwie pedagogicznym PDF
Joanna Orzeł
System zapewniania jakości w bułgarskim szkolnictwie wyższym – rozwój czy stagnacja? PDF
Magdalena DybaÅ›
O trudnościach wczesnego nauczania języków obcych – na podstawie obserwacji organizacji nauki językowej dzieci beduińskich w Izraelu PDF
Marta Kotarba-Kańczugowska
Amatorski ruch artystyczny w małym mieście, czyli kilka refleksji o edukacyjnym potencjale kultury popularnej PDF
Anna Brzezińska
Dyspozycje osobowościowe a radzenie sobie ze stresem na przykładzie osób kończących studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie PDF
Anna Turowska
Teatr dla dzieci i młodzieży w koncepcji Stefana Szumana PDF
Marek Mariusz Tytko
Od redakcji: Autor w humanistyce – kwestia nie tylko wyrafinowanej parametryzacji PDF
Ryszard Borowicz
Doświadczenia ewaluacji badań naukowych w Wielkiej Brytanii w kontekście funkcjonowania Research Assesment Exercise 2008 PDF
Dominik Antonowicz
Kontrowersje wokół oceny jednostek naukowych z obszaru nauk społecznych PDF
Jerzy Brzeziński
ESF, ERIH, JCR… czyli o ewaluacji humanistyki PDF
Ewa Dahlig-Turek
Humanistyka w czasach parametryzacji PDF
Radosław Sojak
Dlaczego warto pisać artykuły do (międzynarodowych) czasopism socjologicznych PDF
Antoni Sułek
Jakość nauki o polityce społecznej – kilka wstępnych uwag PDF
Ryszard Szarfenberg
Pedagog jako autor w humanistyce PDF
Bogusław Śliwerski
Przemysław Wewiór (rec.): Adam Grzeliński, Człowiek i duch nieskończony: immaterializm George’a Berkeleya PDF
Przemysław Wewiór
Adam Grzeliński – Komentarz do recenzji książki PDF
Adam Grzeliński
Magdalena Serwan (rec.): Antonina Ostrowska, Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy PDF
Magdalena Serwan
Agnieszka Kinas-Zalewska (rec.): Robert Opora, Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie PDF
Agnieszka Kinas-Zalewska
Anna Godlewska: Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Arteterapia w naukach humanistycznych i medycznych†PDF
Anna Godlewska